'อิหร่านโจมตีอิสราเอล' ไม่มีคนไทยได้รับผลกระทบ กต.ย้ำติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

'อิหร่านโจมตีอิสราเอล' ไม่มีคนไทยได้รับผลกระทบ กต.ย้ำติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

'อิหร่านโจมตีอิสราเอล' กระทรวงการต่างประเทศยืนยัน ยังไม่มีคนไทยในอิสราเอลได้รับบาดเจ็บจากเหตุโจมตีของอิหร่าน ย้ำ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ อิสราเอล-อิหร่าน และแจ้งเตือนคนไทยให้พิจารณางดเว้นการเดินทางไปยังพื้นที่ อิหร่านโจมตีอิสราเอล ดังกล่าว นั้น

กระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานจาก สอท. ณ กรุงเทลอาวีฟ ว่ามีการโจมตีอิสราเอลด้วยโดรนและขีปนาวุธจำนวนมากในหลายทิศทาง โดยทางการอิสราเอลได้ประกาศเตรียมความพร้อมในการตั้งรับและสกัดการโจมตีดังกล่าว และทางการอิสราเอลได้ออกแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 เม.ย. เวลา 23.00 น. จนถึงวันจันทร์ที่ 15 เม.ย. เวลา 23.00 น. โดยเฉพาะการจำกัดจำนวนการชุมนุมในจุดต่าง ๆ ของประเทศตามสถานการณ์ของพื้นที่

ปัจจุบัน มีคนไทยพำนักอยู่ในอิสราเอลประมาณ 28,000 คน และในอิหร่านประมาณ 300 คน โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน ได้ติดต่อกับชุมชนไทยเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพัฒนาการของสถานการณ์เป็นระยะเสมอมา

โดยขณะนี้ ยังไม่มีรายงานคนไทยในอิสราเอลและอิหร่านได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ประเทศไทยมีความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง และขอให้ทุกฝ่ายยับยั้งชั่งใจเพื่อมิให้สถานการณ์ย่ำแย่ลง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยกระทรวงการต่างประเทศจะติดตามพัฒนาการอย่างใกล้ชิด และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือคนไทยในพื้นที่กรณีจำเป็น

กระทรวงการต่างประเทศขอให้พี่น้องคนไทยทุกคนปลอดภัย โดยขอให้คนไทยทั้งในอิสราเอลและพื้นที่ใกล้เคียงเฝ้าระวังสถานการณ์ ติดตามข่าวสารของทางการท้องถิ่น และจากสถานเอกอัครราชทูตไทยทุกแห่ง โดยเฉพาะสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ

ในกรณีฉุกเฉินพี่น้องคนไทยสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือเร่งด่วนได้ ดังนี้

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ

หมายเลขฉุกเฉิน : +972 546 368 150 และ +972 503 673 195

อีเมล์ : [email protected]

เฟซบุ๊ก: facebook/thaiembassytelaviv (ทุกเรื่องเมืองยิว)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน:

หมายเลขฉุกเฉิน : +98 912 500 7933 และ +98 912 159 8699

อีเมล์ : [email protected]

เฟซบุ๊ก: facebook/ThailandinIran

หรือ Call Center กรมการกงสุล 02 572 8442

กระทรวงการต่างประเทศ