ออสเตรเลียประกาศเงินทุนก้อนใหม่เพิ่มความร่วมมือทางทะเลในอาเซียน

ออสเตรเลียประกาศเงินทุนก้อนใหม่เพิ่มความร่วมมือทางทะเลในอาเซียน

รัฐบาลออสเตรเลียเตรียมลงทุน 64 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียตลอดสี่ปีข้างหน้า รวมถึงงบประมาณก้อนใหม่ 40 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย กระชับความร่วมมือทางทะเลกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

เพนนี หว่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย  แถลงในการประชุมผู้นำอาเซียน-ออสเตรเลียสมัยพิเศษที่นครเมลเบิร์นว่า  ความมุ่งมั่นใหม่ที่ออสเตรเลียประกาศจะขยายความร่วมมือทางทะเลกับพันธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีส่วนสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งในภูมิภาคมากขึ้น ตามที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ความสำคัญ  

สำหรับออสเตรเลียจะขยายความร่วมมือของรัฐบาลและสถาบันต่างๆ กับพันธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติทางทะเล ได้แก่ การพัฒนาทักษะ ฝึกอบรม และแบ่งปันเทคโนโลยี ขณะนี้ออสเตรเลียดำเนินการไปแล้วหลายอย่าง อาทิ การอนุรักษ์แนวปะการังผ่านสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งออสเตรเลีย,  การทำแผนที่ภูมิสารสนเทศโดยสถาบันธรณีศาสตร์ออสเตรเลีย  (Geoscience Australia), การกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมทางทะเลโดยศูนย์วิจัยการเกษตรระหว่างประเทศแห่งออสเตรเลีย และ การคุ้มครองทางทะเลโดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลังงาน สิ่งแวดล้อม และน้ำ

รัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียย้ำว่า ความร่วมมือเหล่านี้สนับสนุนมุมมองทางทะเลของอาเซียน (ASEAN Maritime Outlook)  และเสาหลักว่าด้วยทะเลของมุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก ออสเตรเลียกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อรับมือกับความท้าทายทางทะเลที่มีร่วมกัน สนับสนุนกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล พ.ศ. 2525

“เราจะเดินหน้าร่วมมือในความท้าทายเหล่านี้ต่อไป   ซึ่งรวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย ความตระหนักรู้เรื่องอาณาเขต ทรัพยากรทางทะเลที่ยั่งยืน การคุ้มครองและอนุรักษ์ทางทะเล และการรักษากฎหมายทะเล”

ในวาระครบรอบ 50 ปีออสเตรเลียเป็นประเทศคู่เจรจารายแรกของอาเซียน รัฐมนตรีต่างประเทศระบุว่า ตอนที่อาเซียนเพิ่งเริ่มต้นเมื่อราว 50 ปีก่อน  กอฟ วิทแลม นายกรัฐมนตรีผู้มีวิสัยทัศน์ของออสเตรเลียตระหนักดีว่า อาเซียนเป็นศูนย์กลางจัดการความท้าทายในภูมิภาคอยู่แล้ว และจะมีบทบาทในด้านนี้มากขึ้น เขาจึงต้องการเข้าไปทำงานร่วมกับอาเซียนอย่างมาก ไม่นานหลังจากนั้นออสเตรเลียเป็นชาติแรกนอกอาเซียนที่สถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ นายกฯ วิทแลมลงนามให้ออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาประเทศแรกของอาเซียน

“นายกรัฐมนตรีวิทแลมรู้ดีว่าแม้ประวัติศาสตร์มากมายของเรามาจากยุโรป แต่บ้านและอนาคตของเราอยู่ในภูมิภาคนี้   เขาตระหนักถึงบทบาทของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะมีต่อชะตากรรมของออสเตรเลียและของโลก  ด้วยเหตุนี้ออสเตรเลียจึงต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในชะตากรรมของภูมิภาค” รัฐมนตรีหว่องกล่าว