องค์การนูซันตารา เปิดตัวรายงานความยั่งยืนกลางกรุงเทพฯ

องค์การนูซันตารา เปิดตัวรายงานความยั่งยืนกลางกรุงเทพฯ

องค์การเมืองหลวงนูซันตาราของอินโดนีเซีย เปิดตัวรายงานผลการทบทวนการดำเนินงานตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับท้องถิ่นโดยสมัครใจ ระหว่างวันที่ 20-23 ก.พ. ที่กรุงเทพฯ

นายบัมบัง ซูซานโตโน ประธานองค์การเมืองหลวงนูซันตารา (IKN) กล่าวถึง รายงานผลการทบทวนการดำเนินงานตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับท้องถิ่นของนูซันตารา (VLR SDGs)

ในเวทีการพัฒนาอย่างยั่งยืนเอเชียแปซิฟิก ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ณ กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 21 ก.พ.  นายบัมยังกล่าวว่า IKN ใช้โอกาสนี้แบ่งปันประสบการณ์กับประชาคมโลก

“ในการทำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เข้ากับระดับท้องถิ่น เราไม่เพียงแค่หลอมรวมวาระระดับโลกเข้ากับวาระระดับชาติ แต่ยังต้องจัดเตรียมหนทางให้รัฐบาลท้องถิ่นสนับสนุนความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ได้ด้วยวิธีการจากระดับล่างสู่ระดับบน”

ในวันที่ 22 ก.พ. ที่ผ่านมา IKN ได้เปิดตัวรายงานเบื้องต้นVLR SDGs ของนูซันตาราอย่างเป็นทางการ ในโอกาสนี้นายบัมบังกล่าวด้วยว่า VLR มีบทบาทสำคัญสำหรับนูซันตารา รายงานฉบับนี้เป็นขั้นตอนแรกสู่การสร้างเมืองอันยั่งยืนภายในปี 2045 ทั้งยังเป็นการก้าวกระโดดสู่เส้นทางหลอมรวมนูซันตาราเข้ากับความพยายามระดับโลกในการบรรลุเป้าหมาย SDGs ภายในปี 2030

ดิอานี ซาดิอาวาตี ผู้เชี่ยวชาญด้าน SDGs ขององค์การเมืองหลวงนูซันตารา กล่าวว่า การจัดนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นความก้าวหน้าของการพัฒนาเมืองหลวงใหม่ ที่ IKN มุ่งมั่นทำตามสิ่งที่กำหนดไว้ในรายงาน

นิทรรศการที่นำมาจัดแสดงในกรุงเทพฯนั้น เพื่อสื่อสารถึงความมุ่งมั่นของ IKN ในการปฏิบัติตาม SDGs

“VLR คือหลักการของความสมัครใจของทุกประเทศหรือทุกเมือง เพื่อปฏิบัติตามตาม SDGs ซึ่งเมืองหลวงใหม่นูซันตาราแตกต่างจากที่อื่นตรงที่เป็นเมืองหลวงใหม่ พื้นที่ใหม่”

ชาร์เลน แคลเร็ต หนึ่งในผู้เยี่ยมชมบูธ เผยว่า เธอต้องประหลาดใจเมื่อได้ฟังคำอธิบายเรื่องราวของนูซันตารา การพัฒนาเมืองได้เปิดโอกาสมากมายให้กับอินโดนีเซีย

“ดิฉันคิดว่านี่คือโอกาสสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีศักยภาพมากมายในการลดโลกร้อน สร้างหลักประกันว่าความยั่งยืนของเมืองหลวงใหม่จะมีประโยชน์ไม่เพียงแค่นูซันตาราเท่านั้น แต่ยังดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วย” ชาร์เลนกล่าว

ด้านทรอย พันโทว์ ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสื่อสารสาธารณะและโฆษก IKN ย้ำ “การมีส่วนร่วมขององค์การเมืองหลวงนูซันตาราในกิจกรรมระดับโลกนี้สำคัญยิ่งในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาทั้งด้านกายภาพและอื่นๆ ที่กำลังดำเนินอยู่อย่างแข็งขันคาดหวังด้วยว่า เมืองหลวงใหม่จะดึงดูดหลายภาคส่วนทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงชุมชนระหว่างประเทศมาช่วยสนับสนุนการพัฒนานูซันตาราให้เป็นเมืองระดับโลกสำหรับทุกคน”