ผู้สำเร็จราชการเครือรัฐออสเตรเลียเดินทางถึงไทย

ผู้สำเร็จราชการเครือรัฐออสเตรเลียเดินทางถึงไทย

ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย และภริยา เดินทางถึงประเทศไทยแล้ว พร้อมปฏิบัติภารกิจระหว่างวันที่ 13 – 17 ก.พ.67 เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ที่ออสเตรเลียและไทยมีร่วมกันมาอย่างยาวนาน และความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย แจ้งว่า ฯพณฯ พลเอก เดวิด เฮอร์ลีย์ ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย และภริยา นางลินดา เฮอร์ลีย์ เดินทางถึงประเทศไทยเมื่อช่วงเย็นวันอังคาร (13 ก.พ.67) ตามภารกิจการเยือนระหว่างวันที่ 13 - 17 ก.พ.67 ระหว่างนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ฯพณฯ พลเอก เดวิด เฮอร์ลีย์ ผู้สำเร็จราชการ และภริยา เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ผู้สำเร็จราชการเครือรัฐออสเตรเลียเดินทางถึงไทย

ผู้สำเร็จราชการฯ เป็นพระสหายร่วมชั้นกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะศึกษาอยู่ ณ วิทยาลัยวิชาการทหารดันทรูน ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2515-2518 สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นซึ่งเป็นรากฐานของมิตรภาพระหว่างไทย และออสเตรเลีย

“ออสเตรเลียภูมิใจในความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับประเทศไทย เป็นมิตรภาพที่ครอบคลุมความร่วมมือหลายด้านและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเคารพ ความไว้วางใจ และความเข้าใจซึ่งกันและกัน ผมรอคอยที่จะเฉลิมฉลองและกระชับความสัมพันธ์นั้น” ผู้สำเร็จราชการฯ กล่าว

นอกจากนี้ผู้สำเร็จราชการฯ และภริยาจะเข้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช และเข้าพบนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยอีกด้วย ผู้สำเร็จราชการเครือรัฐออสเตรเลียเดินทางถึงไทย

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์