ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียเยือนกรุงเทพฯ และเชียงราย

ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียเยือนกรุงเทพฯ และเชียงราย

ฯพณฯ พลเอก เดวิด เฮอร์ลีย์ ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย และนางลินดา เฮอร์ลีย์ ภริยา จะเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2567

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย แจ้งว่า ผู้สำเร็จราชการฯ และภริยามีกำหนดการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งนับเป็นเวลาได้ 49 ปีมาแล้ว ตั้งแต่เมื่อครั้งที่ผู้สำเร็จราชการฯ ศึกษาร่วมชั้นกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่วิทยาลัยการทหารดันทรูน ณ กรุงแคนเบอร์รา

 นอกจากนี้ผู้สำเร็จราชการฯ จะเข้าพบนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีไทย ณ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญต่าง ๆ ในความสัมพันธ์ระดับทวิภาคี ได้แก่ ด้านการทหาร การศึกษา และการค้า ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนถือเป็นหัวใจสำคัญในความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างออสเตรเลียและไทย 

ในช่วงเย็นของวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ผู้สำเร็จราชการฯ จะจัดงานเลี้ยงต้อนรับแขกประมาณ 200 ท่าน เพื่อเฉลิมฉลองศิษย์เก่าออสเตรเลียทั้งในแวดวงด้านการทหารและพลเรือน

ผู้สำเร็จราชการ ฯ และภริยาจะเข้าถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ-ปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในช่วงทศวรรษ 1970 สมเด็จพระสังฆราช ฯ ทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาในออสเตรเลีย และเคยประทับอยู่ ณ วัดธัมมธโร ณ กรุงแคนเบอร์รา อีกด้วย

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ผู้สำเร็จราชการฯ และภริยาจะเดินทางเยือนจังหวัดเชียงราย เยี่ยมชมพระตำหนักดอยตุง ที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวนแม่ฟ้าหลวง และโครงการพัฒนาดอยตุงภายใต้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงซึ่งปลูกแมคคาเดเมีย กาแฟ และวานิลลา ต้นแมคคาเดเมียออสเตรเลียถูกนำมาปลูกที่ดอยตุงในช่วงทศวรรษ 1980 โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงปลูกแมคคาเดเมียต้นแรก

นอกจากนี้ ผู้สำเร็จราชการฯ จะเยี่ยมชมโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือความเป็นหุ้นส่วนภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง-ออสเตรเลีย (Mekong-Australia Partnership) ณ บ้านป่าข่า ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอิงด้วย โครงการนี้ดำเนินการผ่านความร่วมมือระหว่าง Oxfam และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อช่วยให้ชุมชนตั้งรับปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง รวมถึงเพื่อสนับสนุนการเพาะพันธุ์ปลาพื้นเมืองในแม่น้ำโขง

“ออสเตรเลียภูมิใจในความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับประเทศไทย เป็นมิตรภาพที่ครอบคลุมความร่วมมือหลายด้านและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเคารพ ความไว้วางใจ และความเข้าใจซึ่งกันและกัน ผมรอคอยที่จะเฉลิมฉลองและกระชับความสัมพันธ์นั้น” ผู้สำเร็จราชการฯ กล่าว

ด้าน ดร.แองเจลา แมคโดนัลด์ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ระบุ 

“การเยือนครั้งนี้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและออสเตรเลียที่สร้างขึ้นจากความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีมายาวนานถึง 72 ปี และตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราต่อการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างออสเตรเลียและไทย ดิฉันรอต้อนรับท่านผู้สำเร็จราชการฯ และภริยาในการกลับมาเยือนไทยอีกครั้ง”