ChatGPT-4 ล้ำหน้า ควบคุมได้ทุกแอปใน PC ชีวิตสะดวก แต่ยังมีข้อต้องพึงระวัง

ChatGPT-4 ล้ำหน้า ควบคุมได้ทุกแอปใน PC ชีวิตสะดวก แต่ยังมีข้อต้องพึงระวัง

ChatGPT-4 แชตบอตเอไอ ล้ำหน้าสู่การควบคุมการทำงานทุกแอปพลิเคชันในคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีข้อดีมากมาย เพราะช่วยให้ผู้ใช้งานดำเนินการต่างๆ สะดวกขึ้น แต่ยังมีข้อกังวลที่ต้องรู้

ในภูมิทัศน์เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) ก้าวไปข้างหน้าอย่างโดดเด่น และเปลี่ยนแนวทางการโต้ตอบระหว่างผู้คนและคอมพิวเตอร์

เอไอเกิดใหม่อย่าง ChatGPT-4 กลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับหลายคนไปแล้ว เนื่องจากระบบนี้ไม่ได้มีดีเพียงปฏิกิริยาตอบโต้กับมนุษย์เท่านั้น แต่มีความสามารถคาดการณ์ความต้องการของผู้ใช้งานได้ และดำเนินการให้อัตโนมัติทันที

โดยเอไอเอเจนต์ (AI agents) หรือเอไอตัวแทน พัฒนาไปถึงระดับความซับซ้อนที่สามารถเปิดแอฟพลิเคชัน ทำการค้นหาเว็บ และกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้เอง โดยไม่มีการแทรกแซงจากมนุษย์

ความสามารถในการเรียนรู้ และดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าว มีความใกล้เคียงกับปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ สามารถปูทางสู่ความก้าวหน้ามหาศาลในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม Robotic Process Automation (RPA)

 

 

 

อุตสาหกรรม RPA ที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ได้จากเทคโนโลยีใหม่ อย่าง ChatGPT-4 เมื่อเทคฯ ดังกล่าวรวมกับเอไอ ทำให้หุ่นยนต์ซอฟต์แวร์สามารถปฏิบัติภารกิจที่เคยมีความซับซ้อนได้หลายอย่างมากขึ้น

ความสามารถของเอไอตัวแทน ขยายขีดความสามารถไปไกลกว่าคำว่า “ระบบอัตโมัติ” เพียงอย่างเดียว แต่สามารถเสนอ “ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ” มีความเชี่ยวชาญในการจัดการกระบวนการที่ผิดปกติ และสามารถตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้

ในส่วนของการตลาด การขาย และบริการเพื่อผู้บริโภค เอไอตัวแทนก้าวไปสู่บทบาทผู้ช่วยเสมือนได้ โดยสามารถตอบคำถาม และมีส่วนร่วมกับลูกค้า มอบประสบการณ์ส่วนตัวเป็นวงกว้าง ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญในสภาพแวดล้อมธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน

การอนุญาตให้ ChatGPT-4 เข้าถึงการควบคุมคอมพิวเตอร์มีประโยชน์มากมาย ดังนี้

1.ChatGPT สามารถทำงานประจำได้อัตโนมัติในหลายแอป นอกจากนี้ ยังสามารถจัดการอีเมล ตารางนัดหมาย และแม้กระทั่งงานเฉพาะด้านเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล โดยไม่มีการแทรกแซงจากมนุษย์

2.ChatGPT สามารถปรับแต่งการช่วยเหลือโดยอิงจากรูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ และการตั้งค่าในแอปต่างๆ นำไปสู่การช่วยเหลือที่เป็นส่วนตัว และมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเอไอเรียนรู้ และปรับตัวตามความต้องการ และพฤติกรรมเฉพาะของผู้ใช้งานได้

3.ChatGPT สามารถรวมข้อมูลและฟังก์ชันจากหลายแหล่ง นำไปสู่โซลูชันแบบองค์รวมมากขึ้น โดยข้อมูลจากแอปหนึ่งสามารถแจ้งการดำเนินงานในอีกแอปได้ และสร้างประสบการณ์ดิจิทัลเชื่อมต่อกันมากขึ้น

แม้การอนุญาตให้ ChatGPT-4 เข้าถึงการควบคุมคอมพิวเตอร์มีประโยชน์มากมาย แต่ยังมีเรื่องน่ากังวลอีกหลายด้าน อาทิ

1.ความกังวลด้านความเป็นส่วนตัว: การเข้าถึงทุกแอป อาจนำไปสู่ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว เนื่องจากเอไอสามารถเข้าถึงข้อมูลอ่อนไหวส่วนบุคคล และข้อมูลสำคัญในหลายแอปได้

2.ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย: ผู้ใช้งานอาจถูกเอารัดเอาเปรียบจากหน่วยงานที่ไม่ปลอดภัย ถ้าความปลอดภัยของระบบถูกคุกคามนำไปสู่การละเมิดทางข้อมูล หรือความปลอดภัยไซเบอร์ได้

3.การพึ่งพาและความน่าเชื่อถือ: การพึ่งพาเอไอทุกอย่างในทุกวัน อาจก่อให้เกิดความท้าทายหลายอย่างต่อผู้ใช้งาน ถ้าระบบเกิดล้มเหลวหรือสร้างความผิดพลาด โดยเฉพาะแอปที่มีความสำคัญมาก

4.ผลกระทบทางจริยธรรมและกฎหมาย: ยังคงมีความกังวลด้านการตรวจสอบ, ความเป็นเจ้าของข้อมูล และความอิสระในการตัดสินใจเอไอ รวมถึงผลกระทบทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลและความยินยอมของผู้ใช้งาน

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์