ปากีสถานได้รับเลือกตั้งนั่งรองประธานบริหาร UNESCO

ปากีสถานได้รับเลือกตั้งนั่งรองประธานบริหาร UNESCO

ปากีสถานได้รับเลือกตั้งเป็นรองประธานคณะกรรมการบริหาร UNESCO วาระ 2023-2025 จากกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์

สถานเอกอัครราชทูตสาธาณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย แจ้งว่า เมื่อวันศุกร์ (24 พ.ย.) ปากีสถานได้รับเลือกตั้งให้เป็นรองประธนคณะกรรมการบริหารองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

แถลงการณ์จากกระทรวงการต่างประเทศปากีสถาน ระบุ การเลือกตั้งมีขึ้นระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริหาร UNESCO ครั้งที่ 218 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

“ปากีสถานขอขอบคุณสมาชิกคณะกรรมการบริหารและรัฐสมาชิก UNESCO ทุกรัฐที่ให้การสนับสนุนอย่างท่วมท้น” ปากีสถานจะปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความมุ่งมั่นน่าเชื่อถือเจรจาอย่างซื่อสัตย์ และเคารพซึ่งกันและกัน 

แถลงการณ์ระบุด้วยว่า ในฐานะผู้สนับสนุนแนวคิดพหุภาคีด้วยความร่วมมืออย่างกระตือรือร้น ปากีสถานจะยังคงทำงานร่วมกับรัฐสมาชิกทั้งหมดเพื่อปกป้องค่านิยมร่วม ตลอดจนวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ ระดมความพยายามร่วมเพื่อส่งเสริมวัตถุประสงค์ร่วมกัน ณ UNESCO ซึ่งรวมถึงแอฟริกา ความเสมอภาคทางเพศ และยุทธศาสตร์ปฏิบัติการพัฒนารัฐเกาะเล็กๆ ด้วย

ปากีสถานได้รับเลือกตั้งนั่งรองประธานบริหาร UNESCO

ทั้งนี้ นายอะศิม อิฟติการ์ อะห์มัด (Asim Iftikhar Ahmad) เอกอัครราชทูตปากีสถานประจำกรุงปารีส ผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร UNESCO เคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทย ระหว่างนั้นได้ทำกิจกรรมส่งเสริมมรดกโลกทางศาสนาพุทธในประเทศปากีสถานอย่างแข็งขัน