‘นายกฯ เศรษฐา’ โชว์วิสัย SDG Summit ที่นิวยอร์ก 20 ก.ย.66

‘นายกฯ เศรษฐา’ โชว์วิสัย SDG Summit ที่นิวยอร์ก 20 ก.ย.66

ปีนี้สหประชาชาติ (ยูเอ็น) จะจัดการประชุมผู้นำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDG Summit) เพื่อทบทวนการดำเนินงานที่ไปกว่าครึ่งทางแล้ว ก่อนที่จะไปถึงเป้าหมายปี 2573

นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานของอาเซียนที่มีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งได้ร่วมมือกับคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชีย-แปซิฟิก พร้อมด้วยสำนักเลขาธิการอาเซียนจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเอสดีจีของอาเซียนในด้านต่างๆ ทั้ง 17 เป้าหมาย 

โอกาสนี้ ไทยได้จัดกิจกรรมในนามของอาเซียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอสดีจี ซัมมิต โดย “นายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน” จะเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมกับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน ในวันที่ 20 ก.ย.66 ที่สำนักงานสหประชาชาติ 

ขณะเดียวกันจะมีการหารือ และนำเสนอผลงานคืบหน้าของอาเซียนในช่วงที่ผ่านมา ตั้งแต่เริ่มดำเนินงานปี 2559 เป็นต้นมา 

ทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ไขปัญหาที่อาจทำให้เอสดีจีบางเป้าหมายยังไม่สำเร็จลุล่วง หรือต้องการได้รับการเสริมสร้างศักยภาพด้านใดด้านหนึ่งเป็นการเฉพาะ เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานของอาเซียนให้รวดเร็วขึ้น

“ปานปรีย์ พหิทธานุกร” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ยืนยันว่า นโยบายการต่างประเทศยังให้ความสำคัญกับบทบาทนำ ในการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ไทยทำร่วมกับยูเอ็น อาเซียนและประเทศต่างๆ 

ที่ผ่านมา การนำพาประเทศไปสู่การบรรลุ SDGs นั้น ไทยมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว เป็นแนวทาง โดยไทยมุ่งขยายฐานการขับเคลื่อนความยั่งยืนไปสู่ทุกภาคส่วน

ปีที่แล้ว  ประเทศไทยได้ชูแนวทาง “สันติภาพและเสถียรภาพ” เป็นรากฐานสำคัญเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไทยพร้อมขับเคลื่อนไปสู่ความสมดุลของทุกสรรพสิ่ง รวมทั้งการมีบทบาทที่สร้างสรรค์ภายใต้คณะมนตรีเศรษฐกิจ และสังคมแห่งสหประชาชาติ เพื่อส่งเสริมการทำงานด้านการพัฒนาอย่างมีบูรณาการ ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับโลก

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์