นักวิจัยสหรัฐสร้างแผนที่ไตของมนุษย์ หนุนวิจัยโรคไต

นักวิจัยสหรัฐสร้างแผนที่ไตของมนุษย์ หนุนวิจัยโรคไต

นักวิจัยสหรัฐสร้างแผนที่ไตของมนุษย์ หนุนวิจัยโรคไต ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญสู่การทำความเข้าใจและรักษาโรคไต

สำนักข่าวซินหัวรายงานการเปิดเผยของสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐ (NIH) ซึ่งระบุว่า นักวิจัยสหรัฐได้จัดทำหนังสือภาพกายวิภาคมนุษย์ที่ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับไตมากที่สุดเพื่อช่วยปลดล็อกการวิจัยโรคไต และถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญสู่การทำความเข้าใจและรักษาโรคไต

ข้อมูลจากหนังสือภาพดังกล่าวจะช่วยให้สามารถเปรียบเทียบเซลล์ไตที่แข็งแรงกับเซลล์ไตที่ได้รับบาดเจ็บจากโรคไต และช่วยให้ผู้วิจัยเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อการลุกลามของโรคไตและภาวะไตวาย หรือการฟื้นตัวจากการบาดเจ็บ

หนังสือภาพข้างต้นประกอบด้วยแผนผังของเซลล์ไตหลัก 51 ชนิด รวมถึงเซลล์หายากและแปลกใหม่ สถานะของเซลล์ไต 28 ระยะที่แสดงถึงการบาดเจ็บหรือโรค คลังเก็บข้อมูลยีนดิบ และแบบจำลองสามมิติเชิงโต้ตอบของเซลล์และความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมจุลภาคที่สร้างขึ้นจากไตของผู้บริจาคสุขภาพดี 45 รายการ และการตรวจชิ้นเนื้อโรคไตอีก 48 รายการ


ทั้งนี้ เอริก บรันสกิลล์ ผู้อำนวยการโครงการการแพทย์แม่นยำในโรคไตของสถาบันโรคเบาหวาน โรคทางเดินอาหาร และโรคไต สังกัดสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐฯ ระบุว่าหนังสือภาพดังกล่าวได้สร้างแหล่งข้อมูลเชิงโต้ตอบที่สร้างสมมติฐานสำหรับนักวิจัยและแพทย์ด้านโรคไตทั่วโลก