วัดกำลังยุทธศาสตร์‘อินโด-แปซิฟิก’ใหม่ของเกาหลีใต้

วัดกำลังยุทธศาสตร์‘อินโด-แปซิฟิก’ใหม่ของเกาหลีใต้

สหรัฐและจีนมีท่าที่ต่อยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกของเกาหลีใต้ที่ต่างกันออกไป โดย “เจค ซัลลิแวน” ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐให้การต้อนรับแผนยุทธศาสตร์ของประธานาธิบดียุน ซอกย็อล อย่างเต็มที่ สวนทางกับกระทรวงการต่างประเทศจีนที่แสดงความไม่สบายใจ

สหรัฐและจีนมีท่าที่ต่อยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกของเกาหลีใต้ที่ต่างกันออกไป โดย “เจค ซัลลิแวน” ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐให้การต้อนรับแผนยุทธศาสตร์ของประธานาธิบดียุน ซอกย็อล อย่างเต็มที่ สวนทางกับกระทรวงการต่างประเทศจีนที่แสดงความไม่สบายใจและย้ำว่าทุกๆประเทศในภูมิภาคนี้ควรยืนหยัดความเป็น “น้ำหนึ่งใจเดียวกัน” ซึ่งเป็นคอนเซปต์เดียวกับยุทธศาสตร์ฯของเกาหลีใต้ เพื่อคงไว้เพื่อสันติภาพ เสถียรภาพ การพัฒนาและความเจริญรุ่งเรือง ต่อต้านการผูกขาดอยู่ภายใต้ประเทศเดียว เพื่อประโยชน์ส่วนร่วมของภูมิภาค

ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกของปธน.ยุน ถูกจับตาอย่างใกล้ชิดจากทั้งสหรัฐและจีนว่า เกาหลีใต้จะมีท่าทีต่อมหาอำนาจทั้งสองอย่างไร เพราะก่อนหน้านี้คลุมเครือไม่ชัดเจน สมัยประธานาธิบดีมุน แจ-อิน มีนโยบายที่ใกล้ชิดสหรัฐและมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ที่ยึดมั่นบรรทัดฐานและค่านิยมสากลที่สอดคล้องกับพันธสัญญาที่อ้างว่าจะเสริมสร้างกฎระเบียบระหว่างประเทศให้แข็งแกร่ง

รัฐบาลยุนยืนยันเจตนาสร้างความมีส่วนร่วมกับประเทศต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วมยุทธศาสตร์ฯ ตลอดจนมีค่านิยมร่วมกันที่อาจรวมถึงประเทศในสหภาพยุโรป (อียู) เช่น ฝรั่งเศส เยอรมนี สหราชอาณาจักร

ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกฯ ของเกาหลีใต้นี้  ปธน.ยุน เน้นดำเนินแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ตามช่องทางการทูต ส่งเสริมเสรีภาพและประชาธิปไตย ในการประชุมสุดยอดผู้นำเกาหลีใต้กับผู้นำสหรัฐครั้งแรก เมื่อเดือนพ.ค.ปี 2565 ทั้งปธน.ยุนและโจ ไบเดนต่างมุ่งมั่นให้การสนับสนุนค่านิยมและเสริมสร้างระเบียบระหว่างประเทศ ตอกย้ำจุดยืนร่วมกันต่อกรณีการทำสงครามของรัสเซียในยูเครน 

แต่ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกก็ทำให้เกาหลีใต้ต้องร่วมมือกับจีน โดยเฉพาะการเรียกร้องให้จีนเป็น “พันธมิตรหลักในการบรรลุความเจริญรุ่งเรืองและสันติภาพในอินโด-แปซิฟิก”และย้ำว่า ยุทธศาสตร์ของเกาหลีใต้เป็น “ความคิดริเริ่มที่ครอบคลุมทุกประเทศ ไม่กำหนดเป้าหมายหรือกีดกันประเทศใดเป็นพิเศษ” 

นอกจากนี้ ในเอกสารยุทธศาสตร์ดังกล่าวยังระบุว่า เกาหลีใต้ให้การสนับสนุนภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก เป็นพื้นที่เปิดให้กับระบบการเมืองที่หลากหลายได้ร่วมมือกัน และเปิดกว้างให้เกิดการแข่งขันหรือพัฒนาเพื่อก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน

ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของเกาหลีใต้ จึงเป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย ที่จะทำให้เกาหลีใต้ได้ทำงานร่วมกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอย่างแข็งขัน ตั้งแต่เรื่องสุขภาพไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ห่วงโซ่อุปทาน เศรษฐกิจดิจิทัล ความปลอดภัยทางไซเบอร์ การไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ การต่อต้านการก่อการร้าย และประเด็นอื่นๆ รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับภูมิภาคและระดับโลก