อาเซียนย้ำเรียกร้อง'เมียนมา'ลดความรุนแรง-เปิดเจรจา

อาเซียนย้ำเรียกร้อง'เมียนมา'ลดความรุนแรง-เปิดเจรจา

อินโดนีเซียจัดประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนครั้งแรกของปีนี้ และชาติสมาชิกย้ำให้เมียนมาลดความรุนแรงและเปิดการเจรจาเพื่อยุติวิกฤตในประเทศ

อินโดนีเซียในฐานะประธานหมุนเวียนของอาเซียนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐนตรีต่างประเทศและคณะมนตรีประสานงานอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาในวันศุกร์ (3 ก.พ.) โดยเมียนมายังคงถูกห้ามเข้าร่วมประชุม และเร็ตโน มาร์ซูดี รัฐมนตรีต่างประเทศของ            

อินโดนีเซีย แถลงหลังการประชุมว่า ชาติสมาชิกได้หารือเรื่องเมียนมาอย่างเปิดเผย ลึกซึ้ง และตรงไปตรงมาเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน พร้อมกับยืนยันว่า "ฉันทามติ 5 ข้อ" ยังเป็นแนวทางหลักในการคลี่คลายวิกฤตเมียนมา

เธอบอกด้วยว่า ชาติสมาชิกทั้งหมดให้การสนับสนุนแนวทางของอินโดนีเซียเพื่อแก้ไขปัญหาเมียนมา และเห็นพ้องว่า การเจรจาระดับชาติที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมเป็นกุญแจสำคัญในการแสวงหาแนวทางสันติคลี่คลายสถานการณ์ในเมียนมา และการลดความรุนแรง และการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจะช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่น

ก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีโจโก วิโดโด ของอินโดนีเซีย ให้สัมภาษณ์เมื่อวันพุธว่า เขามีแผนส่งนายพลระดับสูงไปเมียนมาเพื่อพูดคุยกับผู้นำรัฐบาลทหาร โดยหวังแสดงให้กองทัพเมียนมาเห็นว่า อินโดนีเซียประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยได้อย่างไร
 

ประเด็นวิกฤตเมียนมาในโอกาสครบรอบ 2 ปีของรัฐประหารบดบังวาระสำคัญของการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนครั้งนี้ ที่มีวาระเรื่องความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน และความร่วมมือด้านการเงินและสาธารณสุข และอนุมัติสถานะผู้สังเกตการณ์แก่ติมอร์ตะวันออก และตัวแทนจากติมอร์ตะวันออกได้เข้าร่วมประชุมอาเซียนครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วย

ตลอด 2 ปีที่ผ่านมานับจากกองทัพก่อรัฐประหารเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2564 เมียนมายังคงเกิดความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และแผนสันติภาพของอาเซียนภายใต้ “ฉันทามติ 5 ข้อ” ที่รวมถึง ยุติความรุนแรงและการเปิดการเจรจา ยังไม่มีความคืบหน้า
 

เมื่อเดือนที่แล้ว มาร์ซูดี เปิดเผยว่า อินโดนีเซียเตรียมตั้งสำนักงานของทูตพิเศษอาเซียนกรณีเมียนมาในกรุงจาการ์ตา ที่เธอจะเป็นประธาน เพื่อผลักดันแนวทางที่อาเซียนจัดการเรื่องวิกฤตเมียนมา และเธออยากพูดคุยกับทุกฝ่ายในเมียนมา โดยหวังผลักดันให้เกิดการเจรจาระดับชาติเพื่อคลี่คลายวิกฤต