“จีน” กลับมาให้วีซ่าเข้าประเทศกับญี่ปุ่น หวังคลายปมขัดแย้งการทูตวันนี้

“จีน” กลับมาให้วีซ่าเข้าประเทศกับญี่ปุ่น หวังคลายปมขัดแย้งการทูตวันนี้

สถานทูตจีนในประเทศญี่ปุ่น เผยในวันอาทิตย์ (29 ม.ค.) ได้กลับมาดำเนินการออกวีซ่าประเภทบุคคลธรรมดาให้กับชาวญี่ปุ่นได้เดินทางเข้าประเทศจีนอีกครั้ง อาจช่วยลดความขัดแย้งทางการทูตได้

สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลจีนในประเทศญี่ปุ่น เริ่มดำเนินการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาออกวีซ่าบุคคลธรรมดาให้กับพลเมืองญี่ปุ่นได้เดินทางไปยังประเทศจีนอีกครั้ง โดยมีผลตั้งแต่วันอาทิตย์นี้เป็นต้นไป

จีนหยุดออกวีซ่าให้ชาวญี่ปุ่นในเดือน ม.ค. หลังจากญี่ปุ่นออกข้อกำหนดการเดินทางเข้าประเทศเกี่ยวกับโควิด-19 ที่เข้มงวด สำหรับผู้เดินทางมาจากจีน ขณะที่ญี่ปุ่นยื่นประท้วงจีนเรื่องการระงับวีซ่าให้กับพลเมืองญี่ปุ่น และเรียกร้องขอให้รัฐบาลปักกิ่งยกเลิกการดำเนินการดังกล่าว