WHO ชี้จีนเผยข้อมูลผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ต่ำกว่าความเป็นจริง

WHO ชี้จีนเผยข้อมูลผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ต่ำกว่าความเป็นจริง

แพทย์หญิงมาเรีย ฟาน เคอร์คอฟ หัวหน้าด้านเทคนิคขององค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวว่า จีนมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ต่ำกว่าความเป็นจริง แม้ว่าจีนมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดในประเทศ

"ยังคงมีช่องว่างในข้อมูลสำคัญซึ่งเรากำลังดำเนินการร่วมกับจีนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว" แพทย์หญิงฟาน เคอร์คอฟ ระบุ

อย่างไรก็ดี จีนยืนยันว่ามีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ขณะที่จีนได้ทำการจำกัดนิยามการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ให้แคบลง

ทั้งนี้ จีนได้จำกัดความสำหรับผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 คือผู้ที่มีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก พร้อมทั้งเสียชีวิตจากภาวะหายใจล้มเหลวเท่านั้น

ขณะที่บุคคลที่เสียชีวิตจากโรคอื่นหรือเหตุการณ์อื่น เช่น ภาวะหัวใจล้มเหลว จะไม่ถูกจัดให้อยู่ในประเภทการเสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 แม้ว่ากำลังล้มป่วยด้วยโรคโควิด-19 ในขณะนั้นก็ตาม

 ก่อนหน้านี้ บุคคลใดก็ตามที่เสียชีวิตในช่วงที่มีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวกจะถูกจัดให้เป็นผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 ไม่ว่าจะป่วยด้วยโรคอื่นมาก่อนหรือไม่