ไทยติดกลุ่มประเทศเสี่ยงตายสูงสุดสำหรับนักท่องเที่ยว

ไทยติดกลุ่มประเทศเสี่ยงตายสูงสุดสำหรับนักท่องเที่ยว

ประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งใน 12 ประเทศ จาก 25 ประเทศในเอเชีย ที่อยู่ในกลุ่ม "จุดหมายปลายทางที่เสี่ยงตายที่สุด" จากการจัดอันดับ 50 ประเทศทั่วโลก ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว

ข้อมูลดัชนีความปลอดภัย (safety index) ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์แนะนำการซื้อประกัน "The Swiftest" ได้จัดอันดับความปลอดภัยใน 50 ประเทศ ที่มีนักท่องเที่ยวนิยมไปกันมากที่สุด และพบว่า 12 ประเทศ ใน 25 ประเทศ ที่เสี่ยงตายที่สุดอยู่ในเอเชีย โดยในข้อมูลระบุว่าแม้จะเต็มไปด้วยคำแนะนำอย่างมากมาย และจุดหมายปลายทางที่ต้องไปเยือนให้ได้ แต่ประเทศในเอเชียกลับทำได้ไม่ดีนักในเรื่องของความปลอดภัย

การจัดทำดัชนีชี้วัดนี้อาศัยปัจจัย 4 อย่างด้วยกัน ได้แก่ อัตราการฆาตกรรม, อัตราการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน, อัตราการเสียชีวิตจากพิษ, อัตราการเสียชีวิตจากสภาพที่ไม่ถูกสุขลักษณะ, อายุขัยที่สูญเสียไปเนื่องจากโรคติดต่อ, อายุขัยที่สูญเสียไปเนื่องจากการบาดเจ็บ, และความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงตายมากที่สุดส่วนใหญ่อยู่ในเอเชีย, เอเชียกลางและตะวันออกกลาง ได้แก่ จีน, อินเดีย, กัมพูชา, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, เวียดนาม, อุซเบกิสถาน, คีร์กิสถาน, อิหร่าน, ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ส่วนประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงตายต่ำที่สุด ได้แก่ เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น, อิสราเอลและสิงคโปร์

ประเทศที่มีความเสี่ยงตายสูงที่สุด คือ แอฟริกาใต้ รองลงมา คือ อินเดีย ส่วนสิงคโปร์ปลอดภัยที่สุด ดัชนียังชี้ด้วยว่า อินเดียมีเปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตจากสภาวะสุขอนามัยที่ไม่ดีสูงที่สุด (18.6 ต่อประชากร 100,000 คน) ยังมีปัจจัยสนับสนุนที่ช่องว่างด้านความมั่งคั่งของประเทศ จากการที่ประชากรราว 1,300 ล้านคน มีสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่และยากจน

สิงคโปร์ เป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุด โดยมีอัตราการฆาตกรรมและการเสียชีวิตบนท้องถนนต่ำ ทั้งยังมีความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติต่ำ ซึ่ง Swiftest ระบุว่าความปลอดภัยของสิงคโปร์ เป็นผลจากการกำหนดโทษสูงสำหรับอาชญากรรม และการเฝ้าระวังของตำรวจ ส่วนฟิลิปปินส์กับอินเดียอยู่ใน 10 อันดับของประเทศ ที่มีอัตราการเสียชีวิตจากการฆาตกรรมสูงที่สุด

นอกจากนี้ ประเทศในเอเชียยังติดกลุ่มการเสียชีวิตบนท้องถนนมากที่สุดด้วย รวมทั้งประเทศไทย, เวียดนาม, มาเลเซีย, กัมพูชาและจีน ส่วนประเทศในตะวันออกกลาง ได้แก่ อิหร่านกับซาอุดิอาระเบีย

อิหร่านกับซาอุดิอาระเบียยังอยู่ในรายชื่อประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตจากสารพิษมากที่สุด ร่วมกับ จีน, คีร์กิสถาน, เวียดนามและอุซเบกิสถาน แม้ในจีนจะต้องสงสัยว่ามีรายงานน้อยกว่าความเป็นจริงก็ตาม

ประเทศไทยยังติดกลุ่มเสี่ยงตายสูงที่สุดด้านสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ร่วมกับอินเดีย, อินโดนีเซีย, กัมพูชา, ฟิลิปปินส์ และเกาหลีใต้อีกด้วย