CDC เรียกร้องชาวอเมริกันใส่หน้ากากอนามัย รับมือโรคหวัด,โควิด,RSV ระบาด

CDC เรียกร้องชาวอเมริกันใส่หน้ากากอนามัย รับมือโรคหวัด,โควิด,RSV ระบาด

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐ (CDC) เรียกร้องให้ชาวอเมริกันสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเดินหายใจ ขณะที่โรคหวัด, โควิด-19 และ RSV (โรคระบบทางเดินหายใจที่พบบ่อยในเด็ก) เกิดการแพร่ระบาดพร้อมกันในช่วงเทศกาลวันหยุด

พญ.โรเชลล์ วาเลนสกี ผู้อำนวยการ CDC กล่าวว่า การสวมหน้ากากอนามัยเป็นหนึ่งในหลายๆวิธีที่จะช่วยลดโอกาสการแพร่ระบาดของไวรัสระบบทางเดินหายใจในช่วงเทศกาลวันหยุดนี้

นอกจากนี้ พญ.วาเลนสกีแนะนำให้ประชาชนเพิ่มมาตรการป้องกัน เช่น ล้างมือ และกักตัวที่บ้านหากเกิดการเจ็บป่วย โดยเฉพาะในชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระดับสูง รวมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยในการโดยสารเครื่องบิน รถไฟ และรถประจำทาง

ขณะเดียวกัน ผู้อำนวยการ CDC แนะนำให้ชาวอเมริกันเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหวัดและโควิด-19 เนื่องจากอัตราการฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยงได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

อย่างไรก็ดี ขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค RSV

ข้อมูลจาก CDC ระบุว่า ขณะนี้ชาวอเมริกันมากกว่า 9.7 ล้านคนได้ป่วยเป็นโรคหวัด และมีผู้เสียชีวิต 4,500 คน