‘ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้’ กว่างซีเพิ่มความมั่นคงซัพพลายเชนจีน - ไทย - อาเซียน

‘ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้’ กว่างซีเพิ่มความมั่นคงซัพพลายเชนจีน - ไทย - อาเซียน

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.ถึงวันที่ 8 ต.ค.ที่ผ่านมา ท่าสินค้าด่านโหย่วอี้ ของจีน มียอดการเข้าออกของรถยนต์ทะลุกว่า 130,000 คัน/ครั้ง และเมื่อวันที่ 1 ต.ค. ด่านนี้มียอดการเข้าออกของรถยนต์ สูงถึง 1,053 คัน/ครั้ง สร้างสถิติสูงสุดของปริมาณรถที่เข้าออกด่านในแต่ละวันในปีนี้

ขณะเดียวกัน ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่ได้เปรียบในด้านการนำเข้าและส่งออกของด่านโหย่วอี้ ตั้งแต่เดือนม.ค. - ส.ค. ปีนี้ มีมูลค่าของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านด่านแห่งนี้สูงถึง 61,090 ล้านหยวน ถือว่ามีส่วนช่วยประกันความมั่นคงของห่วงโซ่อุตสาหกรรมข้ามพรมแดนจีน-อาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้วยความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่ไม่เหมือนใครและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่สมบูรณ์แบบของด่านโหย่วอี้ ทำให้สินค้าเกษตรคุณภาพสูงของประเทศในอาเซียนได้ส่งถึงมือผู้บริโภคชาวจีนอย่างต่อเนื่อโดยผ่านด่านแห่งนี้

เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในช่องทางนี้อย่างต่อเนื่อง เขตกว่างซีได้ใช้มาตรการพิเศษเพื่อลดค่าธรรมเนียม ปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้

ปัจจุบัน การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดยรวมของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ยังคงเท่าเทียมกับท่าเรือสำคัญ ๆ ของจีน 

นอกจากนี้ เวลาโดยรวมของการผ่านพิธีการทางศุลกากรของด่านกว่างซี ก็ลดลงจาก 56.59 ชั่วโมงในปี 2560 เหลือเพียง 5.36 ชั่วโมงในปี 2564 

อย่างไรก็ตาม การผ่านพิธีทางศุลกากรของการนำเข้าและส่งออกผ่านทางทะเลโดยรวม จากเดิมที่ใช้เวลาถึง 253.54 ชั่วโมงในปี 2560 ก็ลดลงเหลือเพียง 23.07 ชั่วโมงในปี 2564 ซึ่งอยู่ในระดับแนวหน้าของด่านตามแนวชายฝั่งทั้งหมดของประเทศจีน