‘UN Women’แนะเก็บข้อมูลออกมาตรการป้องกันความรุนแรงต่อผู้หญิง

‘UN Women’แนะเก็บข้อมูลออกมาตรการป้องกันความรุนแรงต่อผู้หญิง

UN Women เผยแถลงการณ์เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล ระบุความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง ยังคงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่พบมากที่สุดทั่วโลก ปี 2564 ผู้หญิงและเด็กหญิงราว 81,100 คนทั่วโลกถูกฆ่าโดยเจตนา แนะเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อออกมาตรการป้องกัน

ซาราห์ นิบส์ ผู้อำนวยการองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) เผยแพร่แถลงการณ์เนื่องใน วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล 25 พ.ย. โดยอ้างถึงรายงานชุดใหม่ชื่อ “การสังหารผู้หญิงและเด็กหญิงเกี่ยวข้องกับเพศสภาพ (เฟมิไซด์/เฟมินิไซด์)” จัดทำโดยสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNDOC)UN Womenว่า ในปี 2564 ผู้หญิงและเด็กหญิงราว 45,000 คนทั่วโลกถูกปลิดชีพโดยคู่รักหรือสมาชิกในครอบครัว หมายความว่า ทุกๆ หนึ่งชั่วโมงผู้หญิงและเด็กหญิงกว่าห้าคนถูกคนในครอบครัวตนเองสังหาร ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคิดเป็นสัดส่วนใหญ่สุด 18,100 ครั้ง (ในเอเชีย 17,800 ครั้ง ในโอเชียเนีย 300 ครั้ง)

รายงานฉบับนี้ เป็นเครื่องเตือนใจอันน่ากังวลว่า ช่วงทศวรรษที่ผ่านมาความก้าวหน้าในการยุติความรุนแรงต่อสตรีไม่สม่ำเสมอและจำเป็นต้องเร่งมืออย่างมาก เราจำเป็นต้องรับมือหายนะนี้ด้วยการกระทำที่แข็งแกร่งและจริงจังกว่าเดิม แม้ตัวเลขดังกล่าวค่อนข้างสูง แต่จำนวนที่แท้จริงของเฟมิไซด์คาดว่าสูงกว่านี้มาก

เหยื่อเฟมิไซด์หลายรายไม่ได้ถูกนับเนื่องจากนิยามและเกณฑ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ กล่าวคร่าวๆ ปี 2564 ผู้หญิงและเด็กหญิงทุก 4 ใน 10 คนถูกฆ่าโดยเจตนา โดยไม่มีข้อมูลเพียงพอระบุว่า เป็นการฆ่าเพราะพวกเธอเป็นผู้หญิง โดยเฉพาะเมื่อการฆาตกรรมนั้นเกิดขึ้นนอกบ้าน การเก็บรวบรวมข้อมูลเฟมิไซด์ที่เข้มข้นจึงเป็นก้าวย่างสำคัญในการทำนโยบายและโครงการเพื่อป้องกันและขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง ผู้แทนพิเศษสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง เรียกร้องให้มี “เฟมิไซด์วอทช์” รวมถึงการสังเกตการณ์การฆ่าผู้หญิงเกี่ยวข้องกับเพศสภาพ ไปจนถึงเก็บข้อมูลเชิงเปรียบเทียบอัตราเฟมิไซด์ระดับชาติ ภูมิภาค และโลกนำมาวิเคราะห์ด้วยด้วยมุมมองด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อระบุข้อบกพร่องของกฎหมายและนโยบายระดับชาติ รวมถึงการขาดการปฏิบัติและดำเนินมาตรการป้องกัน จำนวนประเทศที่รับโครงการริเริ่มนี้มีเพิ่มขึ้น แต่ในภูมิภาคนี้ที่ตอบรับยังมีไม่มาก

การฆ่าเนื่องจากเพศสภาพและความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในรูปแบบอื่นๆ ไม่ใช่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ พวกเขาสามารถและต้องได้รับการปกป้องโดยใช้เครื่องมือที่เข้าถึงได้เพื่อตรวจสอบ จัดทำเอกสาร และศึกษาเฟมิไซด์การลงทุนและให้ความสนใจกับหลักฐานของเฟมิไซด์เป็นสิ่งจำเป็นอย่างเร่งด่วน

ก่อนหน้านี้ UNODC และ UN Women เผยแพร่กรอบการทำงานด้านสถิติว่าด้วยการสังหารผู้หญิงและเด็กหญิงที่เกี่ยวข้องกับเพศสภาพ กรอบดังกล่าวออกแบบมาเพื่อช่วยให้นานาประเทศระบุและนับประเภทการฆ่าผู้หญิงและเด็กหญิง ยิ่งเข้าแทรกแซงได้เร็วก็ยิ่งได้ผล และป้องกันความรุนแรงจากผู้หญิงได้

เราตระหนักและขอบคุณความพยายามอย่างไม่ลดละขององค์กรภาคประชาสังคม ผู้มีบทบาทสำคัญต่อการป้องกันความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ทุ่มเท และให้ได้มาซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบาย เราขอเชิญชวนเข้าร่วมการเคลื่อนไหวต่อต้านความรุนแรงต่อเพศสภาพเป็นเวลา 16 วัน โครงการรณรงค์ระดับนานาชาตินี้เริ่มต้นวันที่ 25 พ.ย.นี้ ซึ่งเป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากลต่อเนื่องไปจนถึง 10 ธ.ค. วันสิทธิมนุษยชนจากการช่วยเป็นปากเสียงให้ผู้รอดชีวิตและนักกิจกรรมไปจนถึงสร้างหลักฐานและสนับสนุนขบวนการเฟมินิสต์ เราสามารถกระทำทุกอย่างเพื่อเพิ่มอำนาจผู้รอดชีวิต ป้องกันและลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงได้