โฆษก กต. เตือนคนไทยไปญี่ปุ่น - ไต้หวัน ระวังภัยธรรมชาติ

โฆษก กต. เตือนคนไทยไปญี่ปุ่น - ไต้หวัน ระวังภัยธรรมชาติ

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เตือนคนไทยที่กำลังจะเดินทางไปไต้หวันและญี่ปุ่น กรณีเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 6.8 ที่เมืองไถตง ไต้หวัน ก่อให้ความเสียหายอย่างหนักในหลายพื้นที่และสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นหมายเลข 14 ที่ญี่ปุ่นรุนแรง

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงการต่างประเทศโดยสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ รายงานว่าได้ติดตามประสานสอบถามกับผู้แทนชุมชนไทยในพื้นที่แล้ว ในชั้นนี้ ยังไม่มีรายงานผลกระทบต่อชีวิตของคนไทย

กระทรวงการต่างประเทศจึงขอให้คนไทยในบริเวณที่ได้รับผลกระทบโปรดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางและหลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่เสี่ยง รวมถึงขอแจ้งเตือนคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปไต้หวันและญี่ปุ่นให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด กรณีฉุกเฉินหรือมีเหตุคนไทยต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่ 

สำนักงานการค้าฯ ไทเป: เฟซบุ๊กของ สนง. การค้าฯ (TTEO) และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์ Hotline ของสำนักงานการค้าฯ ที่ +885 952 238 931

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ: เฟซบุ๊กของ สกญ.ฯ และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์ Hotline 099-2585-3027 และ 099-9572-1515 ตลอด 24 ชั่วโมง