โลกอำลา "ควีนอังกฤษ" ครั้งสุดท้าย ปิดฉากรัฐพิธีฝังพระบรมศพ

โลกอำลา "ควีนอังกฤษ" ครั้งสุดท้าย ปิดฉากรัฐพิธีฝังพระบรมศพ

โลกอำลาอาลัยครั้งสุดท้าย "ควีนเอลิซาเบธที่ 2" หลังเสร็จสิ้นรัฐพิธีฝังพระบรมศพ ที่โบสถ์น้อยเซนต์จอร์จ

พระราชพิธีพระบรมศพ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ที่จัดขึ้นในกรุงลอนดอนของอังกฤษ เมื่อวันจันทร์ (19 ก.ย.) ได้ประกอบพิธีการขั้นสุดท้ายที่โบสถ์น้อยเซนต์จอร์จภายในบริเวณของปราสาทวินด์เซอร์ โดยหีบพระบรมศพของพระองค์ถูกหย่อนลงในที่เก็บพระศพของพระราชวงศ์ใต้พื้นโบสถ์น้อยเซนต์จอร์จ ถือเป็นการเสร็จสิ้นในส่วนของรัฐพิธีที่มีอาคันตุกะระดับโลกราว 2,000 คนเข้าร่วม

หลังจากนั้น ในเวลา 19.30 น.ตามเวลาอังกฤษ (01.30 น.ตามเวลาไทย) จะมีการเคลื่อนย้ายหีบพระบรมศพสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ไปไว้ยังอนุสรณ์สถานพระเจ้าจอร์จที่ 6 ซึ่งเป็นโบสถ์น้อยอีกแห่งหนึ่งภายในโบสถ์น้อยเซนต์จอร์จ โดยวางเคียงข้างหีบพระศพเจ้าชายฟิลิป พระราชสวามี ที่สิ้นพระชนม์เมื่อเดือน เม.ย. ปีที่แล้ว