“ไทย - อินเดีย” ลงนามเอ็มโอยูด้าน สธ. พลิกสถานการณ์หลังโควิด

“ไทย - อินเดีย” ลงนามเอ็มโอยูด้าน สธ. พลิกสถานการณ์หลังโควิด

รัฐมนตรีต่างประเทศไทย ร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดีย เป็นสักขีพยานการลงนามเอ็มโอยูด้านสาธารณสุขไทย - อินเดีย มุ่งร่วมมือด้านงานวิจัยทางการแพทย์ รักษา และเวชภัณฑ์ อ่านบทเรียนหลังโควิด-19

กระทรวงการต่างประเทศ จะจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคี ไทย - อินเดีย ครั้งที่  9 (The 9th Meeting of the India-Thailand Joint Commission for Bilateral Cooperation: JC) ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ที่โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ ดร.สุพรหมณยัม ชัยศังกระ (Dr. Subrahmanyam Jaishankar) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ อินเดียเป็นประธานร่วม

ภายหลังการประชุมฯ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ 2 ฉบับ ได้แก่ 1.บันทึกความเข้าใจว่าด้วยด้านการวิจัยทางการแพทย์ระหว่างสภาวิจัยทางการแพทย์แห่งอินเดีย (Indian Council of Medical Research) กับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นผลจากการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีของทั้งฝ่ายเมื่อเดือนพฤษภาคม 2563

 

2.บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการกระจายเสียง และแพร่ภาพระหว่างสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งอินเดีย (Prasar Bharati) กับองค์การกระจายเสียง และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) นอกจากนี้ จะมีการแถลงข่าวร่วมระหว่าง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย

 

“ไทย - อินเดีย” ลงนามเอ็มโอยูด้าน สธ. พลิกสถานการณ์หลังโควิด

การประชุมครั้งนี้ จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ และส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกันในทุกมิติ ซึ่งครอบคลุมด้านการเมือง และความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการค้า และการลงทุน ความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อทั้งทางบก ทะเล อากาศ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมทั้งเป็นการรื้อฟื้นพลวัตของความสัมพันธ์ทวิภาคีภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์