อังกฤษอนุมัติวัคซีนโควิด-19 สูตรดัดแปลงใหม่

อังกฤษอนุมัติวัคซีนโควิด-19 สูตรดัดแปลงใหม่

อังกฤษอนุมัติวัคซีนต้านโควิด-19 ที่พัฒนามาจากการดัดแปลงสายพันธุ์ใหม่ของไวรัสโคโรนาเพื่อรับมือกับไวรัสดั้งเดิมและไวรัสโอมิครอน ถือเป็นประเทศแรกในโลกที่พัฒนาวัคซีนตัวนี้

สำนักงาน MHRA ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับกิจการยาของอังกฤษได้อนุมัติวัคซีนไบเวเลนต์ (bivalent) หรือวัคซีนที่ทำหน้าที่กระตุ้นการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อแอนติเจน 2 ตัวที่ต่างกันได้พร้อมกัน ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทเวชภัณฑ์ โมเดอร์นา เพื่อใช้กระตุ้นภูมิสำหรับผู้ใหญ่

การอนุมัติการใช้วัคซีนตัวนี้เกิดขึ้นหลัง MHRA พิจารณาผลการทดลองในคลินิกที่แสดงให้เห็นว่า วัคซีนบูสเตอร์นี้กระตุ้นการตอบสนองของภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงต่อไวรัสสายพันธุ์ดั้งเดิมและสายพันธุ์โอมิครอนได้ และจากบทวิเคราะห์การทดลองที่ระบุว่า วัคซีนนี้ช่วยสร้างการตอบสนองของภูมิคุ้มกันที่ดีต่อไวรัสกลายพันธุ์ BA.4 และ BA.5 ได้ด้วย

MHRA กล่าวว่า สำนักงานไม่มีข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยจากการใช้วัคซีนแบบใหม่นี้

หลังจากนี้ คณะกรรมการร่วมด้านวัคซีนและการสร้างภูมิคุ้มกัน (Joint Committee on Vaccination and Immunization) หรือเจซีวีไอ จะเป็นผู้พิจารณารายละเอียดทั้งหมดเพื่อออกคำแนะนำการแจกจ่ายวัคซีนนี้ต่อไป

ด้านสำนักงานยายุโรป (อีเอ็มเอ) คาดว่า จะอนุมัติวัคซีนที่ดัดแปลงมาจากไวรัสโคโรนาที่กลายพันธุ์เพื่อใช้งานในสหภาพยุโรป(อียู)ภายในเดือนก.ย.นี้ เช่นเดียวกับสหรัฐ สำนักงานอาหารและยา (เอฟดีเอ) เปิดเผยว่า กำลังหาทางผนวกไวรัสโอมิครอนสายพันธุ์ BA.4 และ BA.5 เข้ากับวัคซีนที่แจกจ่ายในประเทศด้วยเช่นกัน