กต. ชี้แจงทำไม “เกาหลีใต้” ปฏิเสธคนไทยเข้าประเทศ

กต. ชี้แจงทำไม “เกาหลีใต้” ปฏิเสธคนไทยเข้าประเทศ

"กระทรวงการต่างประเทศ" เผย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.เจจู ไม่อนุญาต 112 คนไทยเข้าประเทศ ชี้ได้ลักลอบเข้าเมืองเพื่อทำงาน โดยไม่ได้รับตรวจลงวีซ่า

วันนี้ (5 ส.ค.) นายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับกรณีที่มีการนำเสนอข่าวเกาหลีใต้ปฏิเสธไม่ให้คนไทยเข้าประเทศทั้งเที่ยวบินว่า เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 2 สิงหาคม 2565 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) จังหวัดเจจู ประเทศเกาหลีใต้ ได้ปฏิเสธการเข้าเมืองของคนไทยจำนวน 112 จากทั้งหมด 184 คน ที่เดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้โดยสายการบินเจจูแอร์ (110 คน เดินทางมากับเที่ยวบินนี้ และ 2 คนที่ตกค้าง รอส่งกลับ)

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล ได้ประสานกับ สตม. จังหวัดเจจู เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดย สตม.ฯ ได้แจ้งว่า ได้สัมภาษณ์คนไทยทั้ง 112 คน เป็นรายบุคคล รวมทั้งตรวจสอบฐานข้อมูลเดิม พบว่าบุคคลทั้ง 112 คนน่าจะเข้าเมืองด้วยจุดประสงค์เพื่อลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับการตรวจลงตรา (วีซ่า) จึงพิจารณาส่งตัวกลับประเทศไทย 

สตม. จังหวัดเจจู ได้ให้การดูแลคนไทยกลุ่มดังกล่าว โดยจัดอาหารและน้ำให้ระหว่างรอดำเนินการส่งตัวกลับ โดยขณะนี้คนไทยทั้ง 112 คนได้ถูกส่งตัวกลับไทยแล้ว

"ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยประเภทหนังสือเดินทางธรรมดาสามารถเดินทางเข้าเกาะเจจู เพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวได้ โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน และไม่ต้องแสดงเอกสาร Korea Electronic Travel Authorization (K-ETA)" รองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศระบุ 

ส่วนผู้ที่ไม่ได้ขอรับเอกสาร K-ETA ล่วงหน้าก่อนเดินทางจะไม่สามารถเดินทางต่อไปยังเกาหลีใต้ในส่วนภาคพื้นทวีปได้ การส่งกลับคนไทยกลุ่มดังกล่าวจึงถือว่า เป็นการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ สตม. จังหวัดเจจู

กระทรวงการต่างประเทศขอแจ้งเตือนคนไทยที่จะเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ให้ตรวจสอบเอกสารการเข้าเมืองให้ครบถ้วน โดยเฉพาะเอกสารการตรวจลงตรา หรือ Korea Electronic Travel Authorization (K-ETA) 

อย่างไรก็ตาม สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ https://www.immigration.go.kr/immigration_eng/index.do รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สถานเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทย รวมทั้ง หมายเลขสายด่วน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล +82 10 6747 0095 และ +82 10 7275 2955