สหราชอาณาจักรเฉลิมฉลอง “Platinum Jubilee” ควีนครองราชย์ 70 ปี

สหราชอาณาจักรเฉลิมฉลอง “Platinum Jubilee”  ควีนครองราชย์ 70 ปี

สุดสัปดาห์นี้สหราชอาณาจักรจะจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงเป็นกษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลกและเป็นกษัตริย์เพียงพระองค์เดียวในประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรที่ครองราชย์ยาวนานกว่า 70 ปี

นับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการเสด็จเยือนต่างประเทศรวมกว่า 260 ครั้ง รวมถึงได้เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการสองครั้งในปี ค.ศ.1972 และ ค.ศ.1996

สหราชอาณาจักรเฉลิมฉลอง “Platinum Jubilee”  ควีนครองราชย์ 70 ปี สหราชอาณาจักรเฉลิมฉลอง “Platinum Jubilee”  ควีนครองราชย์ 70 ปี

ในปีนี้สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 มีพระชนมายุ 96 พรรษาและยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เสด็จร่วมงานการกุศลและเสด็จเยี่ยมโรงเรียนต่าง ๆ ไปจนถึงทรงเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้นำประเทศต่าง ๆ โดยมีพระบรมวงศานุวงศ์ให้การสนับสนุน

ในสหราชอาณาจักร การจัดเฉลิมฉลอง Platinum Jubilee จะมีขึ้นต่อเนื่องในช่วง 4 วันสุดสัปดาห์ โดยมีการจัดกิจกรรมและงานต่าง ๆ ซึ่งเปิดให้สาธารณชนเข้าร่วมงาน รวมไปถึงการจัดขบวนแห่ตามประเพณีอังกฤษ และการเฉลิมฉลองในพื้นที่ต่าง ๆ

สำหรับในประเทศไทย มร. มาร์ค กูดดิ้ง เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพจัดงานฉลองวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 อย่างเป็นทางการ ณ โรงแรมโฟร์ซีซันส์ กรุงเทพฯ นอกจากนี้สโมสรอังกฤษกรุงเทพฯ (British Club Bangkok) ก็จะจัดงานต่าง ๆ หลายรายการตลอดช่วงสุดสัปดาห์นี้เช่นกัน

มาร์ค กูดดิ้ง เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยกล่าวว่า

“เป็นเวลามากกว่าสี่ศตวรรษแล้วที่สหราชอาณาจักรและประเทศไทยได้สานสัมพันธ์ผ่านมิตรภาพอันยาวนานระหว่างผู้คนทั้งสองชาติ โดยใจกลางของมิตรภาพของเรานั้นคือความสัมพันธ์ระหว่างราชวงค์

 ตลอดระยะเวลาหลายปีที่มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมายรอบโลก สมเด็จพระราชินีนาถ

เอลิซาเบธที่ 2 ได้ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอันมั่นคงเสมอมา การอุทิศพระวรกายและพระราชกรณียกิจของพระองค์นั้นเป็นที่ทราบซึ้งต่อผู้คนกว่าหลายล้านคนทั้งในและนอกสหราชอาณาจักร

 ในช่วงที่เราเฉลิมฉลอง Platinum Jubilee ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญและน่าจดจำอย่างยิ่ง สมเด็จพระราชินีนาถก็ยังทรงเป็นแบบอย่างของสายสัมพันธ์มิตรภาพ ความเข้าใจ และการเคารพซึ่งกันและกันของสหราชอาณาจักรและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก”