“ตลาดไทย-อียูสู่ความยั่งยืน” งานออกร้านยั่งยืน ฉลองวันยุโรป

“ตลาดไทย-อียูสู่ความยั่งยืน” งานออกร้านยั่งยืน ฉลองวันยุโรป

คณะผู้แทนอียูร่วมมือพันธมิตร จัดงาน “ตลาดไทย-อียูสู่ความยั่งยืน” ฉลองวันยุโรปปี 2565 SME รักสิ่งแวดล้อมร่วมงานกว่า 25 ร้านค้า

เนื่องในโอกาสวันยุโรปปี 2565 คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยร่วมกับมิวเซียมสยาม Bangkok Farmers' Market ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และกรุงเทพมหานคร จัดงาน “ตลาดไทย-อียูสู่ความยั่งยืน” ในวันที่ 7 พฤษภาคม เวลา 10:00 - 20:00 น. ณ มิวเซียมสยาม รวมไปถึงการเฉลิมฉลองหนึ่งศตวรรษของอาคารมิวเซียมสยามด้วยงานนิทรรศการงานนิทรรศการ “ตึกเก่าเล่าใหม่”

วันที่ 9 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันครบรอบของการประกาศ “ปฏิญญาชูมันน์” ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของสหภาพยุโรป วันยุโรปจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองสันติภาพและความมั่งคั่งประเทศในทวีปยุโรป การระลึกถึงปฏิญญาและความสำเร็จของสหภาพยุโรปในปีนี้จึงสำคัญยิ่งกว่าที่เคย

วันยุโรปในปี 2565 นี้จึงเป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ่งที่จะแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสหภาพยุโรปในการรับมือกับวิกฤตต่าง ๆ ทั้งการระบาดของโรคโควิด-19 และวิกฤติในประเทศยูเครน พร้อมสร้างความตระหนักรู้เรื่องวิกฤติสภาพภูมิอากาศและแผนการปฏิรูปสีเขียว (European Green Deal) ผ่านการสนับสนุนเรื่องการผลิตที่ยั่งยืนจากธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางทั้งไทยและยุโรป

“ตลาดไทย-อียูสู่ความยั่งยืน” ซึ่งร่วมจัดโดยประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และ Bangkok Farmers' Market เป็นงานที่ส่งเสริมความหลากหลายด้านอาหารของทั้งไทยและยุโรป สนับสนุนผู้ผลิตยั่งยืน และเน้นย้ำถึงความสำคัญของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเป็นส่วนที่สำคัญของยุทธศาตร์ “Farm to Fork” ของสหภาพยุโรปอีกด้วย

ร้านค้าธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางกว่า 25 ร้าน ซึ่งมีแนวคิดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของรัฐบาลไทยและแผนการปฏิรูปสีเขียวของสหภาพยุโรป มีผู้ร่วมงานกว่า 1,000 คน คนได้เยี่ยมชมอาหารและสินค้ายั่งยืนจากร้านเหล่านี้ โดยผู้จัดงานได้ดำเนินการตามาตรการทางสธารณสุขของไทยอย่างเคร่างครัด

ฯพณฯ นายเดวิด เดลี เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยกล่าวถึงร้านค้าต่าง ๆ ว่า “แค่แวบแรก ร้านเหล่านี้ก็ได้แสดงให้เราได้เห็นถึงภาพในอนาคต ทว่าถ้าเราลองไตร่ตรองดู ก็จะพบว่าร้านเหล่านี้กำลังแสดงให้เห็นว่าอนาคตที่ยั่งยืนไม่ใช่เรื่องของอนาคต แต่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบัน และแนวคิดนี้กำลังเป็นจริงขึ้นในสังคมมากขึ้นเรื่อย ๆ”

ในงานยังประกอบไปด้วยเวิร์กชอป 3 กิจกรรมที่จะสอนวิธีที่สนุกและสร้างสรรค์ในการใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยมีทั้งเวิร์กชอปไขผึ้งห่ออาหารที่จัดโดยผู้ร่วมก่อตั้ง SOS Earth มารีญา พูลเลิศลาภ นักขับเคลื่อนทางสิ่งแวดล้อมสัญชาติไทย-สวีเดน พร้อมกับ Fashion Revolution นอกจากนี้ยังมีเวิร์กชอปสบู่ Eco จัดโดยร้านสัญชาติยูเครน Bangkok Soap Opera และเวิร์กชอปรีไซเคิลที่จัดโดย Precious Plastic Bangkok และ Rethinking Plastics ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนโดยสหภาพยุโรป

ในขณะเดียวกันนี้ มิวเซียมสยามก็ได้มีการฉลองครบรอบศตวรรษของหนึ่งในสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิคที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ด้วยงานนิทรรศการ “ตึกเก่าเล่าใหม่” ซึ่งเล่าถึงประวัติศาสตร์ของมรดกทางสถาปัตยกรรมที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี มาริโอ ตามัญโญ (Mario Tamagno) พร้อมด้วยทีมงานจากยุโรปในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนิทรรศการได้เล่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นของอาคารที่เคยเป็นสำนักงานกระทรวงพาณิชย์มาจนถึงการดำเนินงานในปัจจุบัน

นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ สำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “มิวเซียมสยาม ในฐานะ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ต้นแบบทำหน้าที่หลักในการเผยแพร่ ประวัติศาสตร์ สังคม วิถีชีวิต ความเป็นไทย รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านวัฒนธรรมที่หลากหลายของประชาคมโลกผ่านนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์”

ในงานยังมีการฉลองวันยุโรป “Toast to Europe Day” และคำกล่าวเปิดงานจากสหภาพยุโรปและตัวแทนจากทางการไทย ทั้งยังมีการแสดงดนตรีสดจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยเพลงประจำสหภาพยุโรป “Ode to Joy” ฯพณฯ นายเดวิด เดลี ร่วมงานฉลองพร้อมเหล่าท่านทูตประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและตัวแทนจากประเทศไทย อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร มาร่วมฉลองและกล่าวถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสหภาพยุโรป-ไทย ความสำคัญของวันยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ท้าทาย และบทบาทของการผลิตอย่างยั่งยืนในการรับมือกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ