“อาเซียน” ถกประเด็นสิทธิมนุษยชน “เมียนมา” 6 พ.ค.นี้

“อาเซียน” ถกประเด็นสิทธิมนุษยชน “เมียนมา” 6 พ.ค.นี้

“กัมพูชา” ในฐานะประธานอาเซียนปัจจุบัน จะจัดประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เมียนมา ในวันที่ 6 พ.ค.2565

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า การประชุมจะมีขึ้นหนึ่งวัน แบบไฮบริดหารือกันระหว่างอาเซียนกับผู้แทนจากสหประชาชาติ องค์กรภาคเอกชน พรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องและตัวแทนกลุ่มติดอาวุธ ชาติพันธุ์ในเมียนมาจะได้รับเชิญด้วย 

นายปรัก  สุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา เดินทางเยือนเมียนมาเมื่อเดือนที่แล้ว ได้เสนอแนวคิดที่จะการประชุมในเรื่องนี้ 

นายโก หล่าย หัวหน้าคณะทำงานเฉพาะกิจ ในฐานะผู้แทนของฝ่ายเมียนมา ซึ่งเมื่อเดือนที่แล้ว เขาบอกกับคณะผู้แทนอาเซียนว่า ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสามารถส่งผ่านสนามบิน และท่าเรือย่างกุ้งเท่านั้น เพราะทางบกจะไม่ได้รับอนุญาต

อย่างไรก็ตาม การเจรจากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายในเมียนมา เพื่อมองหาแนวทางให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพกับประชาชนเมียนมาที่ได้รับผลกระทบ

แหล่งข่าว กล่าวด้วยว่า อาเซียนจะร้องขอการสนับสนุนจากคู่เจรจาของอาเซียน เพื่อให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่เมียนมา