3 ขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ในวันที่โลกเปลี่ยนไป

3 ขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ในวันที่โลกเปลี่ยนไป

Workshop “3 ขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ในวันที่โลกเปลี่ยนไป” ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้แนวทางที่เปรียบเสมือน “แผนที่” เพื่อนำสู่หนทางออกใหม่ตลอดจนเทคนิคที่ช่วยในแต่ละขั้นตอนของการแก้ปัญหา เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงทันที

ในโลกยุค Disruption และ New Normal เราต่างต้องประสบกับการเปลี่ยนแปลง และปัญหาที่หน้าตาแตกต่างจากเดิม มืออาชีพจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีทักษะเพื่อแก้ปัญหาในยุคใหม่ ที่ไม่สามารถพึ่งเพียงความชำนาญในอดีต แต่ต้องผสมผสานมุมมองและวิธีการใหม่ เพื่อได้แนวทางที่สร้างสรรค์ และแตกต่าง เพื่อตอบโจทย์ที่ท้าทายในวันนี้

หัวข้ออบรม:

  • เรียนรู้ขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในวันที่โลกเปลี่ยนไป
    กรณีศึกษา: 2 เทคนิคการมองปัญหาจากมุมใหม่ เพื่อให้ได้คำตอบที่ “ใช่” กว่าเดิม
  • วิธีหาแนวทางตอบโจทย์ในโลกยุคใหม่เพื่อได้หนทางที่หลากหลาย และ สร้างสรรค์
    กรณีศึกษา : 3 เทคนิค ในการหาทางออกใหม่อย่างสร้างสรรค์
  • วิธีกลั่น เพื่อเฟ้นทางเลือกในการแก้ปัญหาที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงสุด
    กรณีศึกษา : 2 เทคนิคการเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ปัญหา
  • การนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป

รูปแบบการอบรม
ทฤษฎี 60%
เวิร์คช็อป 30%
ถาม-ตอบ 10%

บรรยายโดย: อาจารย์พอใจ พุกกะคุปต์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร

17 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมบันยันทรี ถนนสาทรใต้

อัตราท่านละ 8,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่>> bangkokbiznews.com/kt/media/training/12.17-3stepsolving/Outline.pdf
ลงทะเบียนออนไลน์>> www.bangkokbiznews.com/training

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :