เตรียมพร้อม “ภาษีที่ดิน” ใช้ส่วนลดภาษีให้ถูกต้องก่อนไม่มีส่วนลดภาษีปีหน้า

เตรียมพร้อม “ภาษีที่ดิน”  ใช้ส่วนลดภาษีให้ถูกต้องก่อนไม่มีส่วนลดภาษีปีหน้า

หัวข้ออบรม:
• วิเคราะห์กฎหมายสำคัญ "ภาษีที่ดิน" ก่อนไม่มี "ส่วนลด" ในปี 2564 พร้อม "ฐานภาษี" ราคาประเมินราชการใหม่
• ศึกษา "กฎหมายลูก" ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด บริหารที่ดินให้ "ยกเว้นภาษี" และ "ส่วนลดภาษี"
• จัดกลุ่มที่ดิน แยกจุดประสงค์การใช้ประโยชน์ที่ดิน แยกประเภทการพัฒนาที่ดิน แยกกลุ่มการพัฒนาที่ดิน ให้สัมพันธ์กับอัตราภาษีสูง-ต่ำ
• วางแผนที่ดินเพื่อเกษตร "ระยะสั้น" และ "ระยะยาว" ให้คงอัตราภาษีต่ำสุด การเลือกประเภทเกษตร 3 กลุ่มตามภาษีที่ดิน
• ที่อยู่อาศัย/อยู่เองให้เช่า ต้อง "อยู่อาศัยจริง" บริหาร Apartment / AirBnB / หอพัก / Home Stay ให้มี "ส่วนลดภาษี"
• โครงการระหว่างก่อสร้างมี "ส่วนลดภาษี" สูงสุด เฉพาะ "โครงการ" บางประเภท

บรรยายโดย ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากกว่า28 ปี ในงานด้านกฎหมายและภาษี

3 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00-16:30 น.
ณ โรงแรมบันยันทรี ถนนสาทรใต้

อัตรา 5,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903


ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่>> bangkokbiznews.com/kt/media/training/12.03-tax/Outline.pdf
ลงทะเบียนออนไลน์>> www.bangkokbiznews.com/training

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :