หลักสูตร การออกแบบและจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลในงาน HR ในยุค Digital

หลักสูตร การออกแบบและจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลในงาน HR ในยุค Digital

HR Information System Management "หลักสูตรนี้สำหรับ บุคลากรสายงาน HR ที่ต้องรับผิดชอบการพัฒนางาน HRIS ในองค์กร"

ภาพรวมแนวทางการจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลด้าน HR

 •  ประโยชน์และเป้าหมายในการทำระบบบริหารจัดการข้อมูล HRIS  ในองค์กร
 • ช่องว่างของบุคลากรสายงาน HR กับการจัดทำระบบ HRIS ในองค์กร 
 • ทางเลือก แนวทางในการจัดทำระบบ HRIS ในองค์กร สำหรับผู้บริหารงาน HR
 • ปูพื้นฐาน โครงสร้างฐานข้อมูลในงาน HR ควรต้องมีอะไรบ้าง
 • รูปแบบ ข้อมูลการเก็บข้อมูล ฐานข้อมูลงาน HR 

ความเข้าใจในการออกแบบ โครงสร้างฐานข้อมูลงาน HR ระบบต่างๆ 

 • ออกแบบฐานข้อมูลอย่างไรให้ ต่อยอดใช้งานระบบ HR ต่างๆได้ครอบคลุม
 • พื้นฐานสำคัญของการออกแบบ ฐานข้อมูล ความเชื่อมโยงของข้อมูล
 • โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน งาน HR ข้อมูลหน่วยงาน, ตำแหน่ง, ข้อมูลพนักงาน  
 • ตัวอย่าง การออกแบบ ฐานข้อมูล Pay Roll, Salary & Compensation Structure
 • ตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูล PMS, JD, Competency

แนวทางการเลือกใช้ โปรแกรม หรือพัฒนาการแสดงผล HRIS 
(เป็นแนวทางเพื่อไปดำเนินการต่อในองค์กร หลักสูตรมีเวลาไม่พอลงรายละเอียดการปฏิบัติ)

 • แนวทางการทำฐานข้อมูลบน และแสดงผลใน Excel (Data Table, Pivot, Graph)
 • แนวทางการแสดงผลฐานข้อมูลด้วย Power BI
 • แนวทางการพัฒนา Web Application ระบบ HRIS 

การบริหารติดตามควบคุมโครงการ ในการจ้าง Our Source เพื่อจัดทำระบบ HRIS 

 • ปัญหาในการสื่อสาร บริหารโครงการ Out Source เพราะ ความไม่เข้าใจระบบฐานข้อมูล 
 • การออกแบบ กำหนด Check List ผลลัพธ์ ที่ต้องการของโครงการ อย่างถูกต้องเหมาะสม
 • การกำกับดูแลปรับปรุง การจัดทำรายละเอียด ขั้นตอนแผนงานโครงการ ของ Out Source
 • การติดตาม ความก้าวหน้าโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการตรวจสอบ ทดสอบระบบ และตรวจรับงานโครงการ ระบบ HRIS องค์กร

รูปแบบการอบรม
• ทฤษฎี 60%
• ถาม-ตอบ 40%

บรรยายโดย: อาจารย์ราเชนทร์ พันธุ์เวช
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารผลงาน และพัฒนาองค์กร

21 เมษายน 2565 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี

อัตราท่านละ 6,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พิเศษ!

 • สมาชิก i-news รับส่วนลดทันที 5%
 • สมัครอบรม 2 ท่านขึ้นไปลด 10%

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ >> bangkokbiznews.com/kt/media/training/04.21-hris/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์>> bangkokbiznews.com/training

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

*จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมและรักษาระยะห่างตามมาตรการของรัฐ