หลักสูตร วิเคราะห์การทำ SEO และแนวทางแก้ไขด้วย SEO Tools

หลักสูตร วิเคราะห์การทำ SEO และแนวทางแก้ไขด้วย SEO Tools

วิเคราะห์การทำ SEO และแนวทางแก้ไขด้วย SEO Tools แบบนักรบ เน้นวิเคราะห์ปัญหาเว็บผู้เรียนและแจ้งแนวทางแก้ไข - การเรียนรู้ที่ดี คือ เรียนแล้วได้ใช้งานเลย

หัวข้ออบรม

  • เทรนด์การวิเคราะห์ SEO ด้วย Tools
  • พื้นฐานความรู้ในการใช้งาน Tools (Workshop)
  • นำปัญหาของเว็บผู้เรียนทั้งหมด ที่พบเจอมากที่สุด มาเรียนรู้และแจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ผู้เรียนทันที
  • สรุปความรู้และแนวทางการทำ SEO , วิเคราะห์และแก้ไข
  • ให้คำปรึกษาในการทำ SEO

บรรยายโดย: นักรบ  ประดับจันทร์
วิทยากรการตลาด SEO

23 เมษายน 2565 เวลา 13:30 - 16:30 น.
อบรมผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)

อัตราท่านละ 2,200 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ >> bangkokbiznews.com/kt/media/training/04.23-seo/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์>> bangkokbiznews.com/training

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)