หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่ชุมชน

หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่ชุมชน

ศึกษาทักษะ การพัฒนาบุคลิกภาพ การแสดงออก การพูด เข้มข้นด้วยเนื้อหาเฉพาะที่จำเป็น และเน้นการฝึกปฏิบัติจริงรายบุคคล

หัวข้ออบรม:

มาดจับตา

  • อิริยาบถ 3
  • งามด้วยสี
  • มีสไตล์แต่งเป็น
  • เจนมารยาท

วาจาจับใจ

  • ในวงสนทนา
  • พูดจาผ่านไมค์ ไลฟ์ผ่านจอ

บรรยายโดย: อาจารย์สมศักดิ์ วิวัฒน์ไพศาล
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการ ด้านการพัฒนาบุคลากร

รูปแบบการอบรม

  • ทฤษฎี 30%
  • เวิร์คช้อป 70%

28 มกราคม 2565 เวลา 09:00-16:00 น.
อบรมผ่านระบบออนไลน์

อัตราท่านละ 4,200 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ >> bangkokbiznews.com/kt/media/training/01.28pb/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์>> bangkokbiznews.com/training

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)