หลักสูตร ลดคน ลดงาน การเลิกจ้างที่ผู้บริหารและ HR ต้องรู้

หลักสูตร ลดคน ลดงาน การเลิกจ้างที่ผู้บริหารและ HR ต้องรู้

การลดคน การลดงาน การเลิกจ้าง ที่ผู้บริหารและ HR ต้องรู้ ทำอย่างไร....ให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานและไม่แพ้คดี

หัวข้ออบรม:

 • เลิกจ้างเพราะไม่ผ่านทดลองงาน
 • เลิกจ้างก่อนหมดสัญญาจ้าง
 • เลิกจ้างเพราะหมดสัญญาจ้าง
 • เลิกจ้างเพราะทำงานไม่ได้เป้าหมาย
 • เลิกจ้างเพราะลาป่วยบ่อย
 • เลิกจ้างเพราะเศรษฐกิจไม่ดีต้องลอดคน ลดงาน
 • เลิกจ้างเพราะทำงานกับคนอื่นไม่ได้
 • เลิกจ้างเพราะทำผิดร้ายแรง 50 ประเภท
 • เงินที่ต้องจ่ายเมื่อเลิกจ้าง
 • พยาน หลักฐานที่ต้องมีให้ชัดเจน ก่อนการเลิกจ้าง
 • การเขียนหนังสือเลิกจ้างให้รัดกุม
 • บันทึกการเลิกจ้างไม่ให้ฟ้องบริษัทฯ ภายหลัง

รูปแบบการอบรม
• ทฤษฎี 80%
• ถาม-ตอบ 20%

บรรยายโดย: อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงานและศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกามากกว่า 10,000 คดี
อดีตผู้จัดการฝ่ายบุคคลองค์กรชั้นนำ

9 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00-16:00 น.
อบรมผ่านระบออนไลน์

อัตราท่านละ 3,900 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร >> bangkokbiznews.com/kt/media/training/06.09law/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์>> bangkokbiznews.com/training

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)