หลักสูตร บริหารและประเมินผลงานอย่างไร ให้ใช้งานได้แท้จริง

หลักสูตร บริหารและประเมินผลงานอย่างไร ให้ใช้งานได้แท้จริง

เรียนรู้ ศึกษาภาพรวมระบบบริหารผลงาน และเครื่องมือบริหารผลงาน พร้อมจัดทำระบบประเมินผลงานรายบุคคลให้มีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรม: 

ภาพรวมระบบบริหารผลงาน และเครื่องมือบริหารผลงาน แบบต่างๆ

 • เข้าใจโจทย์ที่แท้จริงของการทำระบบบริหารผลงานในองค์กร
 • รู้จุดเด่น ความแตกต่าง ของระบบ MBO, PMS (KPIs), OKRs
 • การเลือกใช้ระบบบริหารผลงานให้เหมาะกับประเภทธุรกิจ และองค์กรของเรา

การกำหนดเป้าหมายให้ตอบโจทย์องค์กร และสะท้อนผลงานบุคลากรอย่างแท้จริง 

 • ภาพรวมการจัดทำระบบบริหารและประเมินผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การแปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจ ให้เป็นเป้าหมายด้านต่างๆขององค์กร 

การกำหนด เป้าหมายในการทำงาน และประเมินผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 • เข้าใจโครงสร้างทำกำไร และการทำโครงสร้างเป้าหมาย เพื่อให้เป้าหมาย สอดคล้องกันทั้งองค์กร 
 • หลักการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน (สไตล์ OKRs) และตัวชี้วัด (KPIs) เพื่อประเมินผลงาน 
 • การกระจายและมอบหมายเป้าหมาย องค์กรด้านต่างๆ สู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • การกำหนดเป้าหมายของหน่วยงาน และตำแหน่งงาน เพื่อเป็นเป้าหมายทำงานและประมินผลงาน

การจัดทำระบบประเมินผลงานรายบุคคล ให้มีประสิทธิภาพ (Performance Appraisal)

 • การกำหนดหัวข้อประเมินรายบุคคลประเภทต่างๆ และ การประเมิน Competency แบบสร้างสรรค์
 • การกำหนดนโยบาย และรูปแบบการประเมินผลงาน ให้เหมาะกับองค์กรของเราอย่างแท้จริง
 • การ Implement ระบบประเมินผลงาน และเชื่อมโยงกับการจ่ายผลตอบแทน

รูปแบบการอบรม

 • บรรยายและตอบคำถาม 60%
 • เวิร์คช็อป 40%

บรรยายโดย: อาจารย์ราเชนทร์ พันธุ์เวช
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

26 มกราคม 2565 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี

อัตราท่านละ 6,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สุดพิเศษ!
• สมาชิกกรุงเทพธุรกิจ และ i-NEWS ลดทันที 5%
• สมัครอบรม 2 ท่านขึ้นไป ลด 10%

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ >> bangkokbiznews.com/kt/media/training/01-26performance/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์>> bangkokbiznews.com/training

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)