หลักสูตร รวมปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม (All about VAT)

หลักสูตร รวมปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม (All about VAT)

เรียนรู้สารพันปัญหาของภาษีมูลค่าเพิ่ม การเสียภาษี การได้รับยกเว้นภาษี พร้อมกรณีศึกษาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งาน

หัวข้ออบรม: 

 • กิจการที่ต้องเสียภาษีและยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT & Non-VAT Business
  • กิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม => ขาย / ให้บริการ / นำเข้า
  • กิจการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรา 0% => ส่งออก / ธุรกรรมกับหน่วยงานราชการ
  • กิจการที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม => ให้เช่าที่ดิน / จ้างแรงงาน / กรรมการบริษัท
  • กิจการที่ไม่อยู่ในขอบเขตภาษีมูลค่าเพิ่ม => กิจการสาขาต่างประเทศ ขายในต่างประเทศ
  • ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT Base => Discount / Deposit / Down Payment / Promotion Fund
 • สารพันปัญหาภาษีซื้อ Input VAT Problem
  • ภาษีซื้อต้องห้าม => ค่าใช้จ่ายรถยนต์ / สัญญา BTO
  • การเฉลี่ยภาษีซื้อ => ให้เช่าอสังหาฯ / ให้บริการ VAT & Non-VAT Business
  • ปัญหาใบกำกับภาษี => สาเหตุหลายประการ “ใบกำกับภาษี” ใช้ไม่ได้
  • ภาษีซื้อพันยอด => หากไม่ขอคืนภาษี ? ความสัมพันธ์ “ภาษีบริษัท” Corporate Tax
  • ภาษีซื้อประเมินตนเอง => คู่ค้าต่างประเทศ / เสียภาษี หรือ ไม่เสียภาษี ? 
 • กรณีศึกษาปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT Case Study
  • SCG: ปรับโครงสร้างองค์กร / ภาษีซื้อต้องห้ามจากค่าก่อสร้าง...เพราะอะไร ?
  • SGS: ส่งออกบริการ / ทำไม ? ไม่ได้สิทธิ VAT 0%
  • Premier Enterprise: Joint Venture เลิกกันแล้ว / ทำไม ? ต้องเสีย VAT
  • Lenso Transport: ยกเว้น หรือ เสีย “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” ? ขนส่ง หรือ บริการ ?
  • Summit Group: ใบลดหนี้ตาม VAT หรือ ใบลดหนี้ทางการค้า Commercial Credit Note
  • Benz Leasing: Down Payment เงินจอง เงินดาวน์ / ฐานภาษี VAT เสียภาษีหรือไม่ ?
  • Asia Soft: Online Game ขาย หรือ บริการ ? ฐานภาษี VAT Base ดูจากไหน ?
  • Siam Lucky Marine: Time Charter เช่าเรือ หรือ บริการขนส่ง ?
  • Toyota Lexus: Car Dealer เงินส่งเสริมการขาย Promotion Fund เสีย VAT หรือไม่ ?
  • United Winery: Bonded Warehouse ส่งออก / คลังสินค้าทัณฑ์บน / VAT 0% หรือไม่ ?
  • Hino Computer: Software Development ส่งออกบริการ / VAT 0% หรือไม่ ?
 • การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT Planning & Solution
  • วางแผนกระแสเงินสด Cash Flow Planning รับเร็วจ่ายช้า Time Management
  • วางแผนไม่ให้เกิด VAT Cost ภาษีซื้อต้องห้าม Non-Creditable VAT
  • วางแผน “ภาษีซื้อพันยอด” ไม่ต้อง VAT Refund ขายออกเช่ากลับ Sale & Lease Back
  • VAT Health Check ตรวจสุขภาพภาษีมูลค่าเพิ่ม / ป้องกันไว้ก่อน Tax Audit

รูปแบบการอบรม
• ทฤษฎี 70%
• ถาม-ตอบ 30%

บรรยายโดย: ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากกว่า 28 ปี ในงานด้านกฎหมายและภาษี

23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00-16:30 น.
อบรมผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Team)

อัตราท่านละ 3,900 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ >> bangkokbiznews.com/kt/media/training/11.23-vattax/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์>> bangkokbiznews.com/training

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)