หลักสูตร ศึกษากฏหมายและวางแผนภาษีเกี่ยวกับธุรกิจกัญชง-กัญชา

หลักสูตร ศึกษากฏหมายและวางแผนภาษีเกี่ยวกับธุรกิจกัญชง-กัญชา

เรียนรู้ ศึกษา กฎหมายและภาษีเกี่ยวกับกัญชง-กัญชา พร้อมขออนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกัญชงได้

หัวข้ออบรม:

 • พืชที่ได้รับการปลดล็กจากสารเสพติดให้โทษ
  • กัญชา
  • กัญชง
  • กระท่อม
 • การขออนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจกัญชา และกัญชง
  • ผู้ซึ่งสามารถขออนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกัญชงได้
  • ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อขออนุญาต
  • โทษจากการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • การคุ้มครองผู้บริโภคกับผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกัญชง
  • ฉลากของผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกัญชง
  • การโฆษณาผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกัญชง
 • ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกัญชาและกัญชง
  • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • การขอส่งเสริมการลงทุน
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม

รูปแบบการอบรม
• ทฤษฎี 70%
• ถาม-ตอบ 30%

บรรยายโดย: ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากกว่า 28 ปี ในงานด้านกฎหมายและภาษี

29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00-16:30 น.
อบรมผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Team)

อัตราท่านละ 3,900 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ >> bangkokbiznews.com/kt/media/training/11.29-marijuanatax/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์>> bangkokbiznews.com/training

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แท็กที่เกี่ยวข้องกัญชากัญชง