หลักสูตร ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

หลักสูตร ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย Business English for Sales Representatives เรียนรู้ทฤษฎี พร้อมฝึกปฏิบัติจริง

หัวข้ออบรม: 

 • เรียนรู้ศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษเฉพาะด้านการขายเพื่อการใช้งาน 
 • เรียนรู้พร้อมฝึกปฏิบัติด้านการสื่อสารสร้างความมั่นใจในหัวข้อต่างๆ
  • การนำเสนอสินค้า การให้ข้อเสนอหรือส่วนลดต่างๆ การประกวดราคาและการประมูล
  • การเปิดและปิดการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
  • การดูแลแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการดูแลลูกค้า
 • ฝึกเขียนอีเมลโต้ตอบและเขียนเอกสารการขายเป็นภาษาอังกฤษ
  • การเขียนอีเมลรับเรื่องการสั่งซื้อสินค้า และการเขียนรายงานการขาย

บรรยายโดย: อาจารย์อุไรพรรณ นาวินประเสริฐ
อาจารย์ประจำภาคภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00-16:30 น.
>>อบรมผ่านระบบออนไลน์<<

อัตราท่านละ 3,900 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ >> bangkokbiznews.com/kt/media/training/11.24-engsales/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์>> bangkokbiznews.com/training

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แท็กที่เกี่ยวข้องธุรกิจอังกฤษภาษาอังกฤษ