หลักสูตร ผืนผ้าบริหารโครงการ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน

หลักสูตร ผืนผ้าบริหารโครงการ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน

ผืนผ้าบริหารโครงการ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน Project Model Canvas in Practice พร้อมเรียนรู้การบริหารงานผ่าน DOMINO Business Game

หัวข้ออบรม:
การบริหารโครงการ ผ่าน DOMINO Business Game
บริหารโครงการสร้างตึกด้วยตัว DOMINO ให้มี ผลลัพธ์เชิงธุรกิจที่สูงที่สุด

ผืนผ้าบริหารโครงการ ที่ทำให้การวางแผนโครงการอย่างถี่ถ้วนครบทุกประเด็นมากยิ่งขึ้น ประกอบไปด้วย 12 ด้าน ดังนี้
- Purpose, Scope, Success Criteria, Outcome,
- Team, Stakeholders, Users,
- Resources, Constraints, Risks,
- Actions, Milestones

การบริหารโครงการให้มีกลยุทธ์
เริ่มวางแผนโครงการ เพื่อพัฒนา ผลการปฏิบัติงาน

การบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ สร้างผลกระทบที่เหนือชั้น
ด้วย Appreciative Brain

20 ตุลาคม 2564 เวลา 09:00-16:00 น.
อบรมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)

อัตราท่านละ 3,900 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร >> bangkokbiznews.com/kt/media/training/10.20-canvas/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์>> bangkokbiznews.com/training

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แท็กที่เกี่ยวข้องบริหารโครงการ