หลักสูตร ภาษีซื้อ-ขายสำหรับแม่ค้าออนไลน์

หลักสูตร ภาษีซื้อ-ขายสำหรับแม่ค้าออนไลน์

ภาษีสำหรับแม่ค้าออนไลน์ ซื้อ-ขายอย่างไรให้ไม่ให้โดนเช็คบิลย้อนหลัง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการภาษีของแม่ค้าออนไลน์

หัวข้ออบรม:

ขายของ/ให้บริการออนไลน์ ใครบ้างที่เป็นผู้เสียภาษี
• บุคคลธรรมดา
• ผู้เยาว์
• คณะบุคคล/ ห้างหุ้นส่วนสามัญ
• นิติบุคคล

เงินได้จากการให้บริการออนไลน์อะไรบ้างที่ต้องเสียภาษี
• เงินได้จากการขายสินค้า (มือ 1/ มือ 2)
• เงินได้จากการให้พื้นที่เพื่อขายสินค้า
• เงินได้จากการรับฝากขายสินค้า/และโฆษณา
• เงินได้จากโครงการอุดหนุนของรัฐในฐานะผู้ขาย/ผู้ให้บริการ (เราชนะ/ คนละครึ่ง/ เราเที่ยวด้วยกัน)

รายได้เท่าไร่ไหร่ที่จะต้องเสียภาษี และเสียภาษีในประเภทไหนบ้าง
• ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
• ภาษีเงินได้นิติบุคคล
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
• ภาษีศุลกากร

วิธีการเสียภาษี ระยะเวลา และช่องทางการเสียภาษี การตรวจสอบภาษีและโทษของการหนีภาษี
• หนี้ภาษีเท่ากับฟอกเงิน
• การแจ้งเบาะแสการเลี่ยงภาษี
• การตรวจสอบธุรกรรมทางธนาคาร
• Big Data Analytics
• ระยะเวลาการประเมินภาษี
• เบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม/ความผิดอาญา

กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าออนไลน์
• นิติกรรมสัญญา
• คุ้มครองผู้บริโถค
• ทรัพย์สินทางปัญญา
• การจดทะเบียนบริษัท (DBD)

รูปแบบการอบรม
• ทฤษฎี 70%
• ถาม-ตอบ 30%

บรรยายโดย: ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากกว่า 28 ปี ในงานด้านกฎหมายและภาษี

22 กันยายน 2564 เวลา 09:00-12:00 น.
>> อบรมผ่านระบบออนไลน์ <<

อัตราท่านละ 1,900 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ >> bangkokbiznews.com/kt/media/training/09.22-onlinetax/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์>> www.bangkokbiznews.com/training

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แท็กที่เกี่ยวข้องแม่ค้าออนไลน์ภาษีออนไลน์