หลักสูตร ทักษะการโค้ชและการให้ feedback อย่างสร้างสรรค์

หลักสูตร ทักษะการโค้ชและการให้ feedback อย่างสร้างสรรค์

การโค้ชช่วยดึงศักยภาพและขยายขีดความสามารถของทีมงาน ให้มีเป้าหมายและแนวทางการทำงานที่เหมาะสมกับตนเอง ช่วยกระตุ้น สร้างแรงจูงใจ และสะท้อนให้ผู้รับการโค้ช (โค้ชชี่) ได้มองเห็นตัวเองส่งผลให้ปฏิบัติงานได้ประสบความสำเร็จตามความคาดหวังขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรม:

Module 1 Foundation of Coaching

 • การโค้ชคืออะไร? โค้ชคือใคร
 • การโค้ชทำงานอย่างไร?
 • การโค้ชต่างกับบทบาทอื่น ๆ ของผู้บริหารอย่างไร?
 • โค้ชไปเพื่ออะไร?
 • หลักการที่สำคัญสำหรับการเป็นโค้ช
 • Role playing: การเป็นโค้ชเริ่มต้น
 • Workshop:  การเตรียมตัวเพื่อการเป็นโค้ช

Module 2 Coaching Process and Skills

 • Insight Loop
 • การสนทนาแบบโค้ช
 • การฟังแบบโค้ช
 • การถามแบบโค้ช
 • GROW model
 • Role playing: การโค้ชโดยใช้กระบวนการ
 • Workshop:  สิ่งท้าทายจากการโค้ช

รูปแบบการอบรม
• ทฤษฎี 60%
• เวิร์คช้อป 40%

บรรยายโดย: ดร. อมรศักดิ์ กิจธนานันท์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารภาครัฐและเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศมากว่า 20 ปี
อดีตอาจารย์ NIDA โค้ชที่ได้การรับรองจาก ITD World และ Towards Mastery

วันที่ 27 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)

อัตราท่านละ 7,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พิเศษ!

 • สมาชิก i-news รับส่วนลดทันที 5%
 • สมัครอบรม 2 ท่านขึ้นไปลด 10%

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร >> คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดโทร. 0-2338-3705-7, 086-313-1903

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)
**จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมและรักษาระยะห่างตามมาตรการของรัฐฯ**