สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ทักษะโค้ชมืออาชีพ"

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ทักษะโค้ชมืออาชีพ"

เรียนรู้กระบวนการพัฒนา โค้ชลูกทีมตามแนวทางที่ได้รับการยอมรับ และตระหนักถึงบทบาทผู้นำยุคใหม่ในการพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

หัวข้ออบรม:

  • ตระหนักถึงบทบาทผู้นำยุคใหม่ในการพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จแบบก้าวกระโดดด้วยการโค้ช
  • เรียนรู้กระบวนการพัฒนา และโค้ชลูกทีมตามแนวทางที่ได้รับการยอมรับสูงที่สุดในโลก
  • ประเมินตนเองเพื่อเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองในการพัฒนาและโค้ชลูกทีม
  • เรียนรู้ทักษะในการประเมินลูกน้อง
  • เข้าใจวิธีให้ Feedback ลูกน้องในฐานะโค้ชอย่างมีประสิทธิภาพ
  • สามารถเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการโค้ชและทำงานร่วมกับลูกน้องในแต่ละกรณีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เรียนรู้จากกรณีศึกษา “Best  Practice” เพื่อประยุกต์ใช้
  • ทำกิจกรรมเพื่อฝึกฝนทักษะของโค้ชมืออาชีพเพื่อนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน

รูปแบบการอบรม
• ทฤษฎี 60%
• เวิร์คช็อป 40%

บรรยายโดย: อาจารย์พอใจ พุกกะคุปต์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร

23 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมบันยันทรี ถนนสาทรใต้

อัตราท่านละ 8,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พิเศษ!

  • สมัคร 2 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ >> คลิกที่นี่

ลงทะเบียนออนไลน์>> bangkokbiznews.com/training

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903