หลักสูตร Workshop กลยุทธ์การบริหารค่าจ้างเงินเดือน ด้วยกรณีศึกษา

หลักสูตร Workshop กลยุทธ์การบริหารค่าจ้างเงินเดือน ด้วยกรณีศึกษา

หนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญของงาน HR คือกลยุทธ์ด้านการจ้างเงินเดือน หากคนที่ดูแลงานด้านนี้มีความรู้ความเข้าใจที่ดีจะมีผลกับการกำหนดนโยบายด้านการจ่ายค่าตอบแทนที่สามารถรักษาคนในและจูงใจคนนอกให้อยากมาร่วมงาน และยังควบคุม Staff Cost ให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้

หัวข้ออบรม:

 • หลักการบริหารค่าจ้างเงินเดือน
 • โครงสร้างเงินเดือนและกายวิภาคของโครงสร้างเงินเดือน เสาหลักของการบริหารค่าจ้างเงินเดือน
 • กรณีศึกษาการจ้างพนักงานเข้าใหม่ทั้งจบใหม่และมีประสบการณ์ จะมีหลักในการพิจารณาและข้อควรคิดในกำหนดอัตราเริ่มต้นยังไง
 • กรณีศึกษาการแก้ปัญหาในการปรับเงินเดือนเมื่อเลื่อนตำแหน่ง
 • กรณีศึกษาการแก้ปัญหาพนักงานเงินเดือนตัน ควรเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นไปเพื่อให้เพดานเงินเดือนสูงขึ้นหรือไม่
 • กรณีศึกษาการปรับเงินเดือนสำหรับพนักงานที่เป็น Talent
 • กรณีศึกษาวิธีการคำนวณงบประมาณขึ้นเงินเดือนประจำปีจากเงินเดือนมูลฐาน (Base Salary) และจากค่ากลาง (Midpoint) เพื่อจัดสรรให้กับ Line Manager ไปพิจารณาขึ้นเงินเดือนให้พนักงานในหน่วยงานของตัวเอง
 • กรณีศึกษาการใช้ Normal Curve ในการควบคุมงบประมาณการขึ้นเงินเดือนประจำปีและวิธีบริหารจัดการงบประมาณขึ้นเงินเดือน
 • ข้อคิดและวิธีปฏิบัติสำหรับการขึ้นเงินเดือนประจำปีและการปรับเงินเดือนเมื่อเลื่อนตำแหน่งที่อยู่ในรอบเดียวกัน ควรทำอย่างไร
 • กรณีศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบค่าตอบแทนของบริษัทกับคู่แข่งเพื่อการรักษาคนในและจูงใจคนนอกให้อยากมาร่วมงาน
 • ถาม-ตอบ

รูปแบบการอบรม
• ทฤษฎี 60%
• เวิร์คช้อป 40%

บรรยายโดย: อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและบริหารงานบุคคล

วันที่ 15 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)

อัตราท่านละ 7,500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร >> คลิกที่นี่

ลงทะเบียนออนไลน์: www.bangkokbiznews.com/training

สอบถามรายละเอียดโทร: 0-2338-3705-7, 086-313-1903

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

**จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมและรักษาระยะห่างตามมาตรการของรัฐฯ**