กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผนึกพันธมิตร ปั้น ‘Smart Farmer’

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผนึกพันธมิตร ปั้น ‘Smart Farmer’

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผนึกความร่วมมือพันธมิตรภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ เปิดโครงการ “DIPROM AgriBiz Scale Up” นำเทคโนโลยีเสริมแกร่งศักยภาพนักธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ ปั้น Smart Farmer รองรับการแข่งขันตลาดโลก ยุคดิจิทัลอีโคโนมี

นางสาวอริยาพร  อำนรรฆสรเดช ผู้อำนวยการ กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า เร่งสนับสนุนให้ผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรก้าวเข้าสู่การเป็น “Smart Farmer” หรือเกษตรกรอัจฉริยะ โดยการใช้กระบวนการคิด การตลาด รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยยกระดับขีดความสามารถสานต่อนโยบายขับเคลื่อนและเสริมศักยภาพภาคอุตสาหกรรมเกษตรไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันนำไปสู่การพัฒนา “เกษตรยุคใหม่” สอดรับการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลอีโคโนมี

ทั้งนี้หวังทำให้เกษตรกรไม่ได้เป็นเพียงผู้ผลิตเท่านั้น แต่จะก้าวสู่นักธุรกิจเต็มตัว เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรสามารถทำการค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้สะดวกสบาย พร้อมยังสามารถเชื่อมโยงให้เกิดการสั่งซื้อทั้งในและต่างประเทศ

ล่าสุด เปิดโครงการ “DIPROM AgriBiz Scale Up” โดยผนึกความร่วมมือกับพันธมิตรภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ อย่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, โครงการ 88 SANDBOX: Startup Ecosystem พื้นที่แห่งโอกาสเพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพ, SCB SME พร้อมด้วย WOODY WORLD    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผนึกพันธมิตร ปั้น ‘Smart Farmer’

โครงการดังกล่าววางเป้าหมายที่จะสร้างและขยายธุรกิจ (Scale Up) ให้เติบโตและยังเพิ่มโอกาสในการขยายต่อยอดไปสู่การทำตลาดต่างประเทศ สำหรับนักธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ ได้เข้ามาเรียนรู้ ลงมือทำ และเชื่อมโยงกับกลุ่มสตาร์ทอัพ, Mentor  และ Venture Capital ชั้นนำของประเทศไทย เพื่อสร้าง Disruptive Business Model พร้อมหลักสูตรการเรียนรู้ที่ออกแบบมาให้ตอบโจทย์ธุรกิจเพื่อให้เกิดการเติบโตแบบ 10X

โดยสิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการนอกจากจะได้รับนอกจากองค์ความรู้ในการเป็นนักธุรกิจเกษตรยุคใหม่แล้ว ยังได้เชิญ  Mentor ในหลากหลายธุรกิจ เช่น สมรรถพล วิทวัสกุล COO of Genfosis, วิศิษฐ์ เพชรชูพงษ์ CFO of Travizgo, ราชิต ไชยรัตน์ CEO and Co-Founder of Accrevo มาให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ

พร้อมด้วยกิจกรรม Workshop กับกลุ่มสตาร์ทอัพจาก 88 Sandbox เปิดโอกาสให้นักธุรกิจเกษตรยุคใหม่ได้ร่วม Pitching กับนักลงทุนระดับอินเตอร์ เพื่อร่วมขับเคลื่อนความสำเร็จให้กับธุรกิจของคุณในอนาคต

ตั้งเป้าไว้ว่าจะสามารถสร้างมูลค่าแก่เศรษฐกิจประเทศ 5,000 ล้านบาทภายในปีนี้ หลักๆ เป้าหมายในปีแรกนี้ทางโครงการฯ จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งและศักยภาพนักธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่รองรับการแข่งขันในตลาดโลก พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศโดยการสร้างมูลค่าจากภาคการเกษตรไทยให้มีมูลค่าสูง

กติกาการเข้าร่วมโครงการฯ ผู้เข้าร่วมโครงการมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจมาอย่างน้อย 3 ปี และมียอดขายต่อปีตั้งแต่ 10 ล้านบาท - 500 ล้านบาท

โดยจะเปิดรับสมัครเพียง 50 ธุรกิจเท่านั้น สามารถสมัครได้ที่ https://bit.ly/3y0wK3n

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์