cWallet สตาร์ทอัป Climate tech ปิดระดมทุนรอบล่าสุด 60 ล้านบาท!

cWallet สตาร์ทอัป Climate tech ปิดระดมทุนรอบล่าสุด 60 ล้านบาท!

cWallet แพลตฟอร์มจัดการคาร์บอน สตาร์ทอัปด้าน Climate tech ปิดรอบการระดม ทุนนำโดย LHM Venture และ Angel investors พัฒนาเครื่องมือประเมินคาร์บอน ดึง AI และ บล็อกเชน ระบบหลักช่วยวิเคราะห์

cWallet สตาร์ทอัป Climate tech ปิดระดมทุนรอบ Pre-Seed มูลค่า 60 ล้านบาท พาองค์กรไทยสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ ดึงเทคโนโลยี เอไอ (AI) บล็อกเชน พัฒนาระบบวิเคราะห์คาร์บอน

ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงเป็นอันดับที่ 20 ของโลก ซึ่ง 18% มาจากกระบวนการทางอุตสาหกรรม ตามประกาศ NDC ประเทศไทยต้องลด 40% หรือประมาณ 222 MtCO2 eq (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) ในปี ค.ศ.2030 (พ.ศ. 2573) เมี่อเทียบกับการคาดการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีปกติ(business as usual) ซึ่งนับเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง เนื่องจากสถิติตามองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกแห่งประเทศไทย มีเพียง 1,198 บริษัทที่ผ่านการประเมินก๊าซเรือนกระจก

นางสาวนัชชา เลิศหัตถศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แพลตฟอร์ม cWallet ผู้ให้บริการระบบจัดการคาร์บอน เห็นว่าการทำให้ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมรับรู้ถึงปริมาณคาร์บอนที่ตนเองก่อถือเป็นด่านแรก ซึ่งกุญแจสำคัญในการพาประเทศไทยไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนได้ต้องมีเครื่องมือในการประเมินคาร์บอนที่ใช้งานง่ายในต้นทุนที่เข้าถึงได้ และได้มาตรฐาน จึงเป็นที่มาของ cWallet แพลตฟอร์มที่ช่วยให้ธุรกิจตั้งแต่รายย่อยถึงรายใหญ่สามารถประเมินคาร์บอนได้ง่ายและได้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 

cWallet สตาร์ทอัป Climate tech ปิดระดมทุนรอบล่าสุด 60 ล้านบาท!

ระบบจะคำนวนก๊าซเรือนกระจกให้แบบอัตโนมัติ และแสดงผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อวิเคราะห์เทรนด์ เปรียบเทียบดัชนีชี้วัดผลงาน (KPIs) และคาดการณ์ล่วงหน้า เพื่อควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายขององค์กร จึงจะก่อให้เกิดการปรับปรุงการดำเนินการภายในสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ

ทั้งนี้แพลตฟอร์มยังมีฟังก์ชันระบบการจัดการ Scope 3 เพื่อรวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของคู่ค้า เพื่อต่อยอดห่วงโซ่มูลค่าสีเขียว (Green value-chain) ในภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เตรียมความพร้อมให้องค์กรสู่การปรับตัวเป็นธุรกิจสีเขียว

ด้านนวัตกรรม นายชนาธิป ตรงปัญญาโชติ ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพของแพลตฟอร์ม cWallet ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิผล โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ที่เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย เพื่อประเมินคาร์บอนได้อย่างมีมาตรฐาน

ทั้งช่วยตรวจจับความผิดปกติหรือจุดบกพร่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากต้นเหตุและส่งการแจ้งเตือนถึงหัวหน้างาน

โดยมีการวางโครงสร้างเพื่อรองรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เพื่อการวิเคราะห์และประมวลผลขั้นสูง เพื่อนำข้อมูลด้านความยั่งยืนไปประยุกต์ใช้ต่อยอดให้เพื่อประโยชน์สูงสุด

นายเอกชัย พงษ์วิทยภานุ กรรมการบริษัท LHM Venture ได้เข้ามาลงทุนเพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัปด้าน Climate technology หรือเทคโนโลยีที่ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่กำลังเป็นที่สนใจในหมู่นักลงทุนเป็นอย่างมาก ซึ่งสตาร์ทอัพด้านนี้นอกจากการนำนวัตกรรมมาผลักดันเศรษฐกิจแล้วยังส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ในส่วนภาคธุรกิจ เมื่อเทียบกับ GDP ของประเทศ ทุก 1 ล้านดอลล่าร์ เราผลิตก๊าซเรือนกระจกออกมา 803.53 tCO2e ฉะนั้นเราควรจะผลักดันให้ผู้ประกอบการหันมารับผิดชอบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและหันมาปรับเปลี่ยนธุรกิจให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซียส

ทั้งนี้ cWallet มีพันธกิจที่จะพา 1.8 ล้านบริษัทเข้าถึงตัวเลขปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน และสนับสนุนโครงสร้างห่วงโซ่มูลค่าของภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

ส่วนเป้าหมายของ cWallet ปีนี้คือการเจาะกลุ่มลูกค้าในประเทศไทยและคู่ค้าของบริษัทในห่วงโซ่มูลค่าที่กระจายตัวอยู่ทั่วภูมิภาค ทั้งนี้ cWallet ได้จับมือกับพาร์ทเนอร์ทั้งในและต่างประเทศเพื่อเสริมกำลังในการขยายตัวสู่ตลาดเอเชียแปซิฟิค 

cWallet เคยชนะเลิศเวที SCG Bangkok Business Challenge @Sasin, TOP100 Echelon, GIST Innovates Thailand program และ Krungsri Upcelerator