บอร์ดนิวเคลียร์ระดมทุกภาคส่วนตรวจเข้มซีเซียม-137

บอร์ดนิวเคลียร์ระดมทุกภาคส่วนตรวจเข้มซีเซียม-137

บอร์ดพลังงานนิวเคลียร์สั่งระดมทุกภาคส่วน ติดตามและตรวจสอบวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 อย่างเข้มงวด ผลตรวจเบื้องต้นจาก ปส.ไม่พบการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ใกล้เคียง น้ำ ดิน อากาศ และยังไม่พบผู้ป่วยจากกัมมันตรังสี

ที่ประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์สั่งให้ระดมทุกภาคส่วนติดตามและตรวจสอบวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 อย่างเข้มงวดรวมทั้งให้ประเมินความเสี่ยงและปริมาณสารกัมมันตรังสีที่สูญหาย

ตรวจ 70 พนักงานเสี่ยงทั้งปัสสาวะและเลือด ประวัติย้อนหลัง 1 เดือนไม่พบการเจ็บป่วยจากสารกัมมันตรังสี ขณะที่ ปส.ตรวจวัดปริมาณกัมมันตรังสีในอากาศ 18 จุด ในน้ำ 5 จุดทั่วประเทศทุกวัน พบปกติทุกจุด ดึงจุฬาฯ ร่วมตรวจสอบด้วย

เมื่อวันที่ 21 มี.ค.เวลา 8.00 น.ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล มีการประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ

มอบหมายให้ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานการประชุม

โดยมีผู้แทนระดับสูงจากกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วม

หลังการประชุม ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก ในฐานะรองประธานคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เปิดเผยว่า คณะกรรมการฯ ได้รับทราบการรายงานสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่า

เมื่อจังหวัดปราจีนบุรีและศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้รับแจ้งเหตุกรณีวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 สูญหายจากโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล บ.เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด ในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี

ก็ได้เข้าปฏิบัติการในพื้นที่เข้าตรวจสอบโดยละเอียดด้วยเครื่องมือวัดทางรังสี ในพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยได้ระดมการค้นหาอย่างต่อเนื่องกว่า 1 สัปดาห์ และเมื่อวันที่ 19 มี.ค. ก็ได้ตรวจพบวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียมฯ ในโรงงานหลอมเหล็กแห่งหนึ่งใน จ.ปราจีนบุรี โดยพบเขม่าหรือฝุ่นแดงที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีฯ แต่ไม่พบวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียมที่เป็นแท่งต้นเหตุที่สูญหาย รวมทั้งไม่พบว่าเหล็กที่หลอมไปแล้วมีการปนเปื้อน

ทั้งนี้ได้เก็บตัวอย่าง น้ำ ดิน ในบริเวณโรงงานโดยรอบมาวิเคราะห์และไม่พบว่าปนเปื้อน ขณะที่การตรวจวัดระดับรังสีไม่พบการฟุ้งกระจายในอากาศ ในอาคาร และไม่มีการปนเปื้อนออกมาภายนอก ซึ่งขณะนี้สารกัมมันตรังสีซีเซียมฯ ถูกบรรจุในถุงบิ๊กแบ็ค ซึ่งถูกควบคุมและจำกัดพื้นที่แล้ว

ในด้านสุขภาพของประชาชน ได้มีการเข้าไปตรวจสอบพนักงานภายในโรงงานกว่า 70 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง โดยได้เก็บปัสสาวะและเลือดเพื่อตรวจหาสารกัมมันตรังสีตามวิธีมาตรฐาน 

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบประวัติสุขภาพย้อนหลัง 1 เดือนของประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรี โดยการรายงานของโรงพยาบาลต่างๆ ไม่พบประชาชนรายใดมีอาการสุ่มเสี่ยงว่าเจ็บป่วยจากการได้รับสารกัมมันตรังสี

นอกจากนี้ สำนักงาน ปส. ได้รายงานรายละเอียดว่าประเทศไทยมีจุดตรวจวัดปริมาณกัมมันตรังสีในอากาศ 18 จุด และในน้ำ 5 จุดทั่วประเทศ ทำการวัดทุกวันอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานสากล ซึ่งการตรวจเช็คข้อมูลย้อนหลัง 3 เดือน

พบว่าอยู่ในระดับปกติทุกวันในทุกจุด รวมทั้งการตรวจสอบข้อมูลการตรวจวัดจากจุดตรวจในต่างประเทศในเครือข่ายไม่พบว่ามีการปนเปื้อนของซีเซียมในสิ่งแวดล้อม

"คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ได้ข้อสรุปจากการตรวจสอบข้อมูลทางวิชาการ โดยให้ประเมินความเสี่ยงตามหลักการทางวิชาการว่ากรณีที่จะรุนแรงที่สุดจะเกิดผลอย่างไร วิเคราะห์จากลักษณะและปริมาณสารกัมมันตรังสีที่สูญหายแล้ว

รวมทั้งได้ตรวจสอบการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อมทั้งในพื้นที่เกิดเหตุ พื้นที่โดยรอบ พื้นที่ใกล้เคียง และบริเวณต่างๆของประเทศ ตรวจสอบกับจุดวัดต่างๆในต่างประเทศเพื่อให้เกิดความแน่ใจ

ทั้งนี้ ไม่พบกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อม น้ำ ดิน อากาศ และยังไม่พบผู้ป่วยจากกัมมันตรังสี แต่อย่างไรก็ตามได้สั่งการให้ระดมกำลังทุกภาคส่วน

นอกจากจะมีนักวิชาการของ ปส.แล้ว ยังมีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมติดตามและตรวจสอบทั้งหมดอย่างเข้มงวดและใกล้ชิดที่สุดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย"  ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าว

ที่ประชุมได้เห็นชอบกับแนวทางจัดการปัญหาของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ การปฏิบัติงานของทางจังหวัด รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137

รวมถึงการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและดูแลการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมทุกจุดและทุกพื้นที่รัศมีโดยรอบ ทั้งดิน น้ำ อากาศ ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้บริหารสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเฝ้าระวังอย่างสูงสุด เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับอันตรายจากสารกัมมันตรังสีฯ นี้