NAC2023 โชว์ขุมพลังวิจัย ผลักดันนวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลก

NAC2023 โชว์ขุมพลังวิจัย ผลักดันนวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลก

สวทช. จัดงาน NAC2023 เปิดเวทีให้นักวิจัยกับภาคธุรกิจมาเจอกัน เพื่อต่อยอดนวัตกรรมออกสู่ตลาดโลก ด้วยแนวคิด “ขุมพลังหลัก วทน. เร่งการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่ความยั่งยืน”

“วิจัยไทยต้องไม่อยู่แค่บนหิ้ง แต่ต้องต่อยอดออกสู่ห้าง” นี่คือที่มาของการจัดงาน “การประชุมวิชาการประจำปี” ครั้งที่ 18 หรือ NAC2023 โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้แนวคิด “สวทช. : ขุมพลังหลัก วทน. เร่งการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่ความยั่งยืน” 

ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสวทช. กล่าวว่า NAC2023 จะแสดงให้เห็นศักยภาพของนักวิจัยไทยที่พร้อมพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมถึงเปิดโอกาสให้นักลงทุนกับผู้เชี่ยวชาญได้มาเจอกัน เพื่อต่อยอดธุรกิจร่วมกัน ผลักดันให้เกิดสินค้าและบริการนวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าหมุนเวียนให้กับประเทศ 

NAC2023 โชว์ขุมพลังวิจัย ผลักดันนวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลก

ทั้งนี้ ภายในงานมีตัวอย่างวิจัยที่พร้อมต่อยอดสู่ตลาด ยกตัวอย่างเช่น 

  • ด้านเกษตรกรรม 4.0 เช่น นวัตกรรมสเปรย์เติมความ “สด” ให้พืช ตอบโจทย์ธุรกิจส่งออกพืชเมืองหนาว 
  • ด้านสุขภาพและการแพทย์ เช่น เทคโนโลยีชุด Exosuit ช่วยในการเคลื่อนไหวและป้องกันการบาดเจ็บสำหรับผู้สูงอายุ 
  • ด้านพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ เช่น เทคโนโลยีแบตเตอรี่ อุตสาหกรรมสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมสีเขียว 
  • ด้านท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เช่น แชตบอท Sontana สนทนา (AI Chatbot) ที่นำปัญญาประดิษฐ์มาสร้างเป็นอวาตาร์ คอยทำงานง่าย ๆ แทนมนุษย์

NAC2023 โชว์ขุมพลังวิจัย ผลักดันนวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลก

นอกจากการนำงานวิจัยไปขับเคลื่อนโมเดล BCG เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศแล้ว สวทช.ยังมีกลยุทธ์ NSTDA Core Business คือ การนำพลังวิจัย รับใช้สังคมโดยคัดเลือกงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ มี 4 เรื่องหลัก คือ 

  • Traffy Fondue แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง 
  • Digital Healthcare Platform แพลตฟอร์มแก้ปัญหาการบริการด้านสาธารณสุขของประเทศ 
  • FoodSERP แพลตฟอร์มให้บริการผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชัน ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง และผลิตภัณฑ์กลุ่มสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ (Functional ingredient) ในรูปแบบ One stop service 
  • Thailand i4.0 Platform แพลตฟอร์มให้บริการ Digital Transformation สำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตแบบครบวงจร

“การจัดงาน NAC ครั้งนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยถึงเรื่องนวัตกรรมใหม่ ๆ ถือเป็นเวทีของการจับคู่ธุรกิจ (business matching) ในหัวข้อที่สนใจจะพัฒนาความร่วมมือ ดังนั้น นอกจากได้ความรู้แล้วยังได้สัมผัสงานวิจัยของจริง พร้อมกับแลกเปลี่ยนมุมมองกับนักวิจัยเจ้าของผลงานอย่างใกล้ชิดอีกด้วย” ผู้อำนวยการ สวทช. ชี้จุดสรุป

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน งานจัดขึ้นในวันที่ 28-31 มีนาคม 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ดูไฮไลต์ที่น่าสนใจและลงทะเบียนร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ nstda.or.th/nac