'EGG Digital' เปิดตัว 'Customer 720 Dataverse' ดาต้ายิ่งลึก ธุรกิจยิ่งปัง!

'EGG Digital' เปิดตัว 'Customer 720 Dataverse' ดาต้ายิ่งลึก ธุรกิจยิ่งปัง!

“EGG Digital” เปิดตัว “Customer 720 Dataverse” กุญแจสำเร็จของธุรกิจที่ใช้ดาต้าเชิงลึก จากพาร์ทเนอร์รีเทลและโทรคมนาคมชั้นนำ ทำงานด้วย AI เพื่อการเติบโตของทุกอุตสาหกรรม

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในโลกธุรกิจยุคดิจิทัล ใครมีข้อมูลมากกว่าก็เสมือนมีชัยไปกว่าครึ่ง EGG Digital หรือ บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด ผู้นำธุรกิจด้านวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และผู้ให้บริการที่ปรึกษาวางแผนการตลาดดิจิทัลสัญชาติไทย จึงเปิดตัว Customer 720 Dataverse โซลูชันใหม่ล่าสุดที่ทรงพลังด้วย Second-Party Data จากพาร์ทเนอร์ร่วมกับธุรกิจรีเทลและโทรคมนาคมชั้นนำที่มีฐานสมาชิกรวมกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของประชากรไทย มาขับเคลื่อนด้วย AI และ Deep Tech เพื่อวางกลยุทธ์ทางการตลาด กำหนดแผนธุรกิจที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วรภัทร งามเจตวรกุล ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจ Analytics AI and Consultation บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด ตั้งเป้าว่า Customer 720 Dataverse จะดันธุรกิจ Analytics AI and Consultation เติบโตได้ไม่ต่ำกว่า 27 เปอร์เซ็นต์

\'EGG Digital\' เปิดตัว \'Customer 720 Dataverse\' ดาต้ายิ่งลึก ธุรกิจยิ่งปัง!

“ในฐานะที่ EGG Digital เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงและที่ปรึกษาด้านธุรกิจให้กับแบรนด์ชั้นนำของไทยกว่า 300 แบรนด์ เราเล็งเห็นว่า องค์กรธุรกิจยุคใหม่ต้องการเข้าถึงข้อมูลที่ลึกและกว้างยิ่งขึ้น กล่าวคืออยากรู้ข้อมูลตลาดทั้งในอุตสาหกรรมของตัวเอง (Within-Industry) และข้ามอุตสาหกรรม (Cross-Industry) ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคแบบเจาะลึกในมิติต่างๆ รวมถึงต้องการเครื่องมือที่จะมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Advanced Big Data Analytics) เพื่อให้เข้าใจผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น นำไปสู่การส่งมอบประสบการณ์ การพัฒนาสินค้าและบริการ การจัดแคมเปญได้ตรงใจลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

จึงเป็นที่มาของการผนึกความร่วมมือด้านข้อมูลกับบริษัทชั้นนำในธุรกิจรีเทลและโทรคมนาคม เพื่อนำข้อมูลเชิงลึกมาช่วยให้ธุรกิจคู่ค้าเข้าใจอินไซท์ของผู้บริโภคและตลาดแบบ 720 องศา ด้วยโซลูชันใหม่ Customer 720 Dataverse”

\'EGG Digital\' เปิดตัว \'Customer 720 Dataverse\' ดาต้ายิ่งลึก ธุรกิจยิ่งปัง!

"Customer 720 Dataverse" พัฒนามาด้วยแนวคิด "Singularity Insight: Seeing the Unseen" การมองเห็นอินไซต์แบบเฉพาะเจาะจงและโอกาสทางธุรกิจ เพื่อทำความเข้าใจผู้บริโภคได้อย่างลึกซึ้ง ตอบสนองเทรนด์ตลาด, Pain Points และความต้องการขององค์กรธุรกิจในยุคนี้ได้ เป็นโซลูชันที่ประยุกต์ใช้บิ๊กดาต้าจากการร่วมมือกับพาร์ตเนอร์ในรูปแบบ Second-Party Data มาบวกกับข้อมูล First-Party Data ของแต่ละธุรกิจ จนกระทั่งเกิดเป็นข้อมูลอินไซต์ในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านประชากร, ไลฟ์สไตล์, พฤติกรรม, เชิงพื้นที่ ฯลฯ ช่วยให้เข้าใจผู้บริโภคได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ต่อจากนั้น Customer 720 Dataverse จะนำอินไซต์เชิงลึกไปต่อยอดสร้างประโยชน์ให้แก่ธุรกิจคู่ค้า โดยใช้ AI, Generative AI และ Machine Learning มาวิคราะห์ข้อมูลขั้นสูง จัดกลุ่ม และให้คำแนะนำด้านต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็น การวางกลยุทธ์การตลาด การคาดการณ์และพยากรณ์แนวโน้มต่างๆ การประเมินความเสี่ยง การพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ เป็นต้น

"ในปีนี้เราเน้นเจาะ 5 กลุ่มธุรกิจที่มีดีมานด์การใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีก ต้องการทำการตลาดยุคใหม่ที่เข้าใจและดูแลลูกค้าเฉพาะบุคคลได้ดียิ่งขึ้น ธุรกิจการเงินและประกันภัย ต้องการลดความเสี่ยง วิเคราะห์และพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย เพื่อนำเสนอสินเชื่อ หรือประกันภัยได้ตรงใจขึ้น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ต้องการนำเสนอโฆษณา สินค้า และบริการที่เจาะจงกับความต้องการของลูกค้าทั้งกลุ่มที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองและซื้อเพื่อปล่อยเช่า หรือขายต่อลงระดับพื้นที่ได้แม่นยำขึ้น ธุรกิจยานยนต์ ต้องการอินไซท์ที่เข้าถึง Lifestlye และ Lifestage เพื่อนำไปเจาะกลุ่มลูกค้า นำเสนอรถยนต์และบริการหลังการขายได้ดีที่สุด และธุรกิจสื่อโฆษณา ต้องการเจาะกลุ่มลูกค้าและตลาดแบบเฉพาะเจาะจงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมวางเป้าหมายให้ Customer 720 Dataverse เป็น Growth Driver ของธุรกิจ Analytics AI and Consultation ช่วยหนุนรายได้ปีนี้ให้เติบโตไม่ต่ำกว่า 27 เปอร์เซ็นต์" วรภัทร กล่าว

\'EGG Digital\' เปิดตัว \'Customer 720 Dataverse\' ดาต้ายิ่งลึก ธุรกิจยิ่งปัง! วรภัทร งามเจตวรกุล

ในเรื่องความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และความถูกต้องตามกฎหมาย ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจ Analytics AI and Consultation ของ EGG Digital ยืนยันว่า ข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะการได้มาหรือการเข้าถึงข้อมูลของพาร์ทเนอร์ที่เป็น Second-Party Data นั้น EGG Digital ดำเนินการตามกฎหมาย PDPA และหลักธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) อย่างเคร่งครัด รวมถึงใช้เทคโนโลยีและการดำเนินงานที่มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงสุด

ข้อมูลเพิ่มเติมของ EGG Digital ที่ https://www.eggdigital.com/ หรือ โทร. 0 2020 2364