กสทช.กางไทม์ไลน์จัดประมูล'ดาวเทียม' ลุยเคาะราคา 2 วงโคจรที่เหลือ 21 ก.ย.นี้

กสทช.กางไทม์ไลน์จัดประมูล'ดาวเทียม' ลุยเคาะราคา 2 วงโคจรที่เหลือ 21 ก.ย.นี้

บอร์ดกสทช.ไฟเขียวดีเดย์วันประมูลดาวเทียมรอบใหม่ 21 ก.ย.นี้ หลังเฮียริ่งรับฟังความเห็น 2 วงโคจรที่ยังขายไม่ออก ตำแหน่ง 50.5 และ 142 องศาตะวันออก พร้อมหั่นราคาจาก 374 ล้านบาท เหลือ 41 ล้านบาท และอีกวงบจาก 189 ล้านบาท เหลือ 23 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม หรือสำนักงาน กสทช. ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช. เมื่อวันที่ 23 พ.ค.ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบ ต่อ การแก้ไขปรับปรุง และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ต่าแหน่งวงโคจร 50.5 ,51  องศาตะวันออก และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (แพคเก็จ) ภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็น ของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป และนำมาปรับปรุงร่างดังกล่าวแล้ว รวมถึงการกำหนดกรอบเวลา ในการจัดการประมูลการใช้สิทธิวงโคจรดังกล่าว

ทั้งนี้ กรณีมีผู้เข้าร่วมคัดเลือก คาดว่าจะเปิดให้รับเอกสารคักเลือกในระหว่าง 14-15 ส.ค.2567 และเปิดให้ยื่นขออนุญาต 20 ส.ค. 2567 จากนั้นจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมคัดเลือกในระหว่าง 21 ส.ค - 3 ก.ย.2567  และจะประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมคักเลือก ในวันที่  18 ก.ย.2567 และคาดว่าจะจัดประมูลในวันที่ 21 ก.ย. 2567 (กรณีไม่มีการอุทธรณ์) หรือจัดประมูลวันที่ 1 ต.ค.67 (กรณีมีการอุทธรณ์) หลังจากนั้นคาดว่าจะมีการประชุม กสทช. รับรองผลการประมูล ภายใน 7 วัน หลังการประมูลดาวเทียมดังกล่าวเสร็จสิ้น

สำหรับ การปรับปรุง (ร่าง) ประกาศ กสทช. ดังกล่าวนั้น ราคาเริ่มต้นการประมูลครั้งนี้ ได้มีการปรับลดราคา โดยวงโคจร 50.5,51 องศาตะวันออก จากเดิม ราคา 374 ล้านบาท เหลือ 41 ล้านบาท และ วงโคจร 142 องศาตะวันออก ราคา 189 ล้านบาท เหลือ 23 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นการจ่ายค่าปรับ กรณีผู้ชนะประมูลได้สิทธิวงโคจรไปแล้วไม่ สามารถนำไป ประกอบธุรกิจได้นั้น จะโดนปรับตามราคาเริ่มต้นประมูลเท่ากับราคาครั้งที่ผ่านมาคือ วงโคจร 50.5,51 องศาตะวันออก ราคา 374 ล้านบาท และ วงโคจร 142 องศาตะวันออก ราคา 189 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า ได้มีการปรับลดราคาเริ่มต้นการประมูลลง แต่ก็ได้เพิ่มเงื่อนไขผลตอบแทนให้กับรัฐ เป็น X% ของรายได้ต่อปี ด้วย โดยมีขั้นต่ำเริ่มที่ 2.5% หากมีการเคาะราคาต่อครั้งก็จะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.25% ด้วย

นอกจากได้ ยังได้ปรับเงื่อนไขการมีดาวเทียมเป็นของตนเอง จากเดิม 3 ปี เป็น 5 ปี เพื่อให้มีระยะเวลา ในการดำเนินการ ที่ผ่อนคลายมากขึ้น เพราะพื้นที่ให้บริการ ของดาวเทียมในครั้งนี้อยู่ต่างประเทศ อย่างไรก็ตามเงื่อนไข ในการนำคลื่นความถี่ขึ้นใช้งานกับดาวเทียมเพื่อรักษาสิทธิวงโคจรยังคง ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับ ของ สหภาพ โทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ ไอทียู เช่นเดิม