Red Hat แนะเส้นทาง ฝ่าด่านความสำเร็จยุค AI

Red Hat แนะเส้นทาง ฝ่าด่านความสำเร็จยุค AI

มาถึงวันนี้มีบทพิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่า “เทคโนโลยี” เป็นพลังสำคัญที่ขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจ...

สุพรรณี อำนาจมงคล ผู้จัดการประจำประเทศไทย เร้ดแฮท เปิดมุมมองว่า นวัตกรรมจะพาธุรกิจก้าวไปข้างหน้า และธุรกิจมีโจทย์ที่ต้องตัดสินใจว่าจะใช้เทคโนโลยีเกิดใหม่ให้มีประสิทธิภาพอย่างไร

ปัจจุบัน AI เป็นตัวเร่งที่ปฏิเสธไม่ได้ต่อศักยภาพความพร้อมด้านดิจิทัลของประเทศไทย และหนึ่งในห้ากลยุทธ์ที่บรรจุใน แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (พ.ศ. 2565 – 2570) คือ “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนา AI ที่ยั่งยืน”

ผลการศึกษาของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ได้สำรวจความพร้อมของการใช้ AI ในองค์กรไทยเมื่อเดือนมิ.ย.2566 ยังพบว่า สถานการณ์การประยุกต์ใช้ AI ในองค์กรต่างๆ นั้น มีการนำ AI ไปใช้ในองค์กรแล้ว 15.2%

ขณะที่ 56.6% กำลังพิจารณาว่าจะนำ AI ไปใช้ จะเห็นได้ว่าองค์กรส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงของการศึกษา และยังขาดความพร้อมในด้านต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้นการเลือกใช้เทคโนโลยีที่รองรับ AI ให้ตอบสนองทิศทางธุรกิจของแต่ละองค์กรได้จึงเป็นเรื่องสำคัญ

‘โครงสร้างพื้นฐาน’ ต้องแข็งแกร่ง

แน่นอนว่า การปรับใช้เทคโนโลยีย่อมมีความท้าทายและเกิดคำถามตามมา อย่างกรณีของ AI นี้เช่น “AI อย่างไร ณ จุดไหน จึงจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด”

สำหรับเรื่องนี้ เร้ดแฮท แนะนำว่าให้ เริ่มจากโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง รองรับเวิร์กโหลด AI/ML : โครงสร้างพื้นฐานไอทีที่ใช้งานง่าย สเกลและปรับได้รวดเร็ว คล่องตัว เป็นสิ่งจำเป็น และโอเพ่นไฮบริดคลาวด์ คือรากฐานสำคัญที่ใช้รองรับแอปพลิเคชันรุ่นใหม่

โดยจะเห็นได้ว่า AI/ML แพลตฟอร์มที่เป็นไฮบริดมัลติคลาวด์จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล วิศวกรข้อมูล และนักพัฒนาซอฟต์แวร์มีความคล่องตัวและทำงานร่วมกันได้ในทุกขั้นตอน โดยที่งานแต่ละงานไม่ต้องพึ่งพาการทำงานด้านไอทีมากเกินไป

นอกจากนี้ ความท้าทายที่ธุรกิจต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนและต้องการความเป็นส่วนตัวสูงที่มีอยู่อย่างมหาศาล ไปจนถึงการทำ AI model ที่ต้องใช้ทรัพยากรค่อนข้างมาก เป็นข้อแม้สำคัญที่ธุรกิจจะต้องหาโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่สามารถรองรับทรัพยากรจำนวนมหาศาล 

พร้อมทำให้ข้อมูลที่จะนำมาใช้ทำ AI model มีความปลอดภัยสูง ยืดหยุ่น และปรับขนาดได้ สามารถรองรับวงจรการใช้งานในการทดลองและทำโมเดล AI/ML ทั้งในระบบภายในองค์กรและบนพับลิคคลาวด์ได้อย่างเต็มรูปแบบ

ปลอดภัย - ทำงานได้อัตโนมัติ

ที่ขาดไม่ได้ เลือกซอฟต์แวร์ที่ฝังความปลอดภัยตั้งแต่เริ่มพัฒนา : ซอฟต์แวร์ที่ปลอดภัยเริ่มต้นจากองค์กรและนักพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องมั่นใจว่ากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องมีความคิดเริ่มต้นว่าจะสร้างซอฟต์แวร์อย่างไรให้เชื่อถือได้ตั้งแต่ต้นจนได้ซอฟต์แวร์ออกมาสู่ตลาด

ธุรกิจต่างๆ จะต้องสามารถปรับความยืดหยุ่นของซอฟต์แวร์ซัพพลายเชนและก้าวให้ทันกับวงจรนวัตกรรมได้ โดยรักษาและเพิ่มความไว้วางใจของผู้ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อชื่อเสียง การเลิกใช้งานของลูกค้า และการสูญเสียรายได้

ทั้งนี้การปรับใช้ซอฟต์แวร์ใหม่ในระดับความเร็วของการดำเนินงาน ต้องอาศัยความไว้วางใจว่าซอฟต์แวร์นั้นเป็นไปตามข้อกำหนด มีคุณภาพสูง สร้างด้วยระบบรักษาความปลอดภัยแบบอัตโนมัติ

ชาญฉลาดด้วยระบบอัตโนมัติ : ผลิตภัณฑ์และบริการที่มี AI ฝังอยู่เบ็ดเสร็จ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ชาญฉลาด ช่วยให้องค์กรเพิ่มผลิตผลโดยใช้คนน้อยลงและมีความแม่นยำมากขึ้น

เมื่อปลายปีที่ผ่านมาเร้ดแฮทได้ประกาศความพร้อมใช้งานของ Red Hat Ansible Lightspeed with IBM watsonx Code Assistant ซึ่งเป็นบริการ generative AI ที่ช่วยให้องค์กรใช้ระบบอัตโนมัติทั่วทั้งองค์กรได้รวดเร็วมากขึ้น

โดยผสาน generative AI และระบบไอทีอัตโนมัติเข้าด้วยกัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับนักพัฒนาระบบอัตโนมัติ มีผู้ที่สามารถสร้างคอนเทนต์อัตโนมัติมากขึ้น และเพิ่มความเชื่อถือได้ให้กับ codebase อัตโนมัติ

‘โอเพ่นซอร์ส’ แหล่งนวัตกรรม

สุพรรณีบอกว่า การเปิดกว้างในทุกด้านจะช่วยปลดล็อกศักยภาพของโลก ดังนั้นกล่าวได้ว่า Opensource คือแหล่งนวัตกรรม : องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องเรียนรู้และปรับใช้กระบวนการ วิธีการทำงาน และเทคโนโลยี

“เร้ดแฮทมั่นใจว่าโอเพ่นซอร์สคือแหล่งนวัตกรรม แหล่งของการเรียนรู้ร่วมกัน แหล่งที่ทำให้ทุกคนพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ความรู้จากทั่วโลก”

ส่วนของบริษัทเองมุ่งส่งเสริมและนำเสนอแพลตฟอร์มที่สามารถทำงานกับเวิร์กโหลด AI/ML ช่วยให้ลูกค้าใช้ AI/ML model บนแพลตฟอร์มโอเพ่นไฮบริดคลาวด์ที่ใช้งานบนโครงสร้างพื้นฐานไอทีอะไรก็ได้ พร้อมมีการลงทุนและจะลงทุนเพิ่มความสามารถด้าน AI อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน มีพันธมิตรด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ด้าน AI/ML มากกว่า 30 ราย สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ในทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น ภาคการเงิน โทรคมนาคม ภาคการผลิต ภาคสาธารณสุข ภาครัฐ และภาคพลังงาน ฯลฯ