งบยูโซ่ฯ 6,600 ล.ยังไม่สะเด็ดน้ำ บอร์ดกสทช.เลื่อนถกสัปดาห์หน้า

งบยูโซ่ฯ 6,600 ล.ยังไม่สะเด็ดน้ำ บอร์ดกสทช.เลื่อนถกสัปดาห์หน้า

ที่ประชุมบอร์ดกสทช.ยังไม่เคาะงบโครงการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานทั่วถึง USO มูลค่าโครงการ 6,600 ล้านบาท ระบุชงเข้าพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 27 มี.ค. นี้ หลังบอร์ดขอรายละเอียดโซนพื้นที่-งบบำรุงรักษา พร้อมถกตั้งศูนย์ฯ TTC-CERT

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.วันนี้ (20 มี.ค.) ยังไม่ลงมติในโครงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและเพื่อสังคมในพื้นที่ขาดแคลนหรือบริการทั่วถึงของแผนปฏิบัติงานโทรคมนาคมประจำปี 2565 ฉบับที่ 3 มูลค่า 6,600 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 3 กรอบใหญ่คือ เพื่อบริการสาธารณสุข เพื่อการศึกษา และเพื่อความมั่นคง

โดยนายสมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ กรรมการกสทช.ด้านโทรคมนาคมกล่าวว่า แม้ว่าบอร์ดกสทช.หลายคนอยากที่จะอนุมัติโครงการให้แล้วเสร็จเพื่อให้ทันกับกรอบเวลาในช่วงเดือนพ.ค.นี้ ที่ต้องดำเนินโครงการ

แต่ในการประชุมวันนี้พบว่าสำนักงาน กสทช.ยังไม่สามารถสรุปจุดให้บริการที่เป็นรายละเอียดอย่างเพียงพอ ในรัศมีที่จะให้บริการ อาทิ การแบ่งโซนพื้นที่ไกล ปานกลาง ใกล้ และมีข้อสังเกตเรื่องงบการบำรุงรักษาภายหลังจากโครงการดำเนินแล้วเสร็จ 5 ปี ว่าจะให้ใครรับผิดชอบการดูแลในส่วนดังกล่าวหรือจะเอางบประมาณจากส่วนใดมาดำเนินการ นอกจากนี้ ยังมีโมเดลการดำเนินการติดตั้งว่าจะสนับสนุนเฉพาะไวไฟ หรือ จัดหาอุปกรณ์การลากสาย และในสเกลใหญ่สุดการหาสถานที่อุปกรณ์และอินเทอร์เน็ต

"เข้าใจว่าทางสำนักงาน กสทช.อยากให้เกิดความอ่อนตัวของทีโออาร์เพื่อจะได้ดำเนินการได้แต่มันจะขาดรายละเอียดปลีกย่อยที่จะให้นำมาตัดสินใจในเรื่องงบประมาณในการดำเนินการ จึงให้ทางสำนักงาน กสทช.ไปทำรายละเเอียดเพิ่มเติมเพื่อเอาเข้าที่ประชุมในครั้งหน้าคือวันที่ 27 มี.ค.นี้ หรือหากนพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกสทช.อยากจะเรียกประชุมนัดพิเศษก็จะดำเนินการในวันที่ 26 มี.ค.นี้"

งบยูโซ่ฯ 6,600 ล.ยังไม่สะเด็ดน้ำ บอร์ดกสทช.เลื่อนถกสัปดาห์หน้า

สำหรับโครงการบริการโทรคมนาคม พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมงบประมาณ 6,000 ล้านบาท จะใช้เงินลงทุนจากกองทุน USO หรือกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ โดยสำนักงานกสทช. แบ่งมูลค่าการลงทุนดังนี้

1.ขยายระบบโทรคมนาคมเพื่อสาธารณสุข ให้มุ่งเน้นโรงพยาบาลสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เป็นหลัก เพื่อให้ รพ.สต. สามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมได้ ภายใต้กรอบงบประมาณ 4,000 ล้านบาท โดยรวมจุดบริการทั้งหมด 2,593 แห่ง ซึ่งประเภทบริการและจำนวนพื้นที่เป้าหมาย อาจมีการปรับเปลี่ยนตามข้อเท็จจริง

2.ขยายระบบโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะภายใต้กรอบงบประมาณ 1,372 ล้านบาท ให้มุ่งเน้นไปที่ระบบโรงเรียนเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนภายใต้กองทุนเพื่อการศึกษา รวมทั้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการใด หรือ โรงเรียนในพื้นที่ตกหล่น

3.ระบบโทรคมนาคมเพื่อความมั่นคง ภายใต้กรอบงบประมาณ 1,350 ล้านบาทในกรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กำหนดหมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมายและความต้องการ ในกรณีด่านตรวจคนเข้าเมือง ให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) กำหนดพื้นที่เป้าหมายและความต้องการ โดยจะดำเนินการติดตั้งพื้นที่เป้าหมายจำนวน 115 แห่ง

ด้านนพ.สรณ ประธานกสทช.กล่าวว่า มั่นใจว่าโครงการนี้จะต้องเสร็จให้ทันตามแผน USO ของแผน 2 ในเดือนพ.ค.นี้ และจะเริ่มแผน 3 ได้ทันตามกำหนดการ แต่ในประเด็นนี้ก็ต้องให้ทางสำนักงาน กสทช.ไปทำการบ้านเพิ่มเติมตามที่บอร์ดเรียกร้องไป นอกจากนี้ ยังมีวาระ 4.8 การพัฒนาแนวทางสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินการงานของศูนย์ประสานงานความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ด้านโทรคมนาคม (ศูนย์ TTC-CERT) ตามที่สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เสนอมา โดยที่ประชุมยังไม่สามารถสรุปได้ว่าจะทำให้กสทช.เป็นเพียงผู้สนับสนุนงบประมาณเหมือนเช่นที่ผ่านมา หรือจะมีการตั้งศูนย์ TTC-CERT ที่ให้กสทช.ดูแลทั้งหมดโดยใช้งบประมาณราว 43 ล้านบาท ซึ่งก็จะพิจารณาในสัปดาห์หน้าเช่นเดียวกัน