‘บิ๊กทิน’ หารือ ‘ประธาน กสทช. ’ ชื่นมื่น ของบ USO สร้างศูนย์ฯ การเรียนรู้

‘บิ๊กทิน’ หารือ ‘ประธาน กสทช. ’ ชื่นมื่น ของบ USO สร้างศูนย์ฯ การเรียนรู้

ประธาน กสทช. และ รมว.กลาโหม ร่วมหารือยกระดับการเข้าถึงบริการสื่อสารโทรคมนาคม พื้นที่ทหาร 150 แห่ง และชุมชนโดยรอบ สร้างการเรียนรู้ใหม่ผ่านศูนย์ USO เพิ่มสมรรถนะทางการศึกษา และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง

นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) เปิดเผยว่า นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เข้าหารือเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ สำนักงาน กสทช. และกองทัพไทย โดยขอรับการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือด้านการสื่อสารโทรคมนาคมในพื้นที่ทหาร ผ่านการจัดให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม หรือ USO

‘บิ๊กทิน’ หารือ ‘ประธาน กสทช. ’ ชื่นมื่น ของบ USO สร้างศูนย์ฯ การเรียนรู้

ประธาน กสทช. เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีแนวความคิดพัฒนาให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ในพื้นที่ค่ายทหารเบื้องต้นประมาณ 150 แห่งทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุน และยกระดับการเกณฑ์ทหารแบบสมัครใจ เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการเกณฑ์ทหารได้ศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงกลาโหม ก็ได้หารือเรื่องนี้กับกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับสำนักงาน กสทช. จะเป็นการขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ และโทรคมนาคมพื้นฐาน

นอกจากนี้ ในการหารือ รมว.กลาโหม ต้องการให้โครงการดังกล่าวเป็นพื้นที่การเรียนรู้ให้กับชุมชนโดยรอบ โดยสามารถเข้ามาใช้ศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ค่ายทหารได้ด้วย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มโอกาสทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงสร้างความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

 

นพ.สรณ เสริมว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อยากให้การเรียนรู้ในค่ายทหารเป็นแรงจูงใจ และไม่เป็นอุปสรรค ทุกคนสามารถศึกษาต่อได้ ตามแนวนโยบายเรื่องการเกณฑ์ทหารภาคสมัครใจที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ดังนั้น ความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. และกองทัพไทยจะสร้างความเป็นไปได้ และโอกาสใหม่ๆ ในการนำศูนย์ USO มาใช้ประโยชน์เพิ่มเติมให้ทหารเกณฑ์ ซึ่งกองทัพไทยมีค่ายทหารอยู่ทั่วประเทศ และหลายแห่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล หากมีอุปกรณ์โทรคมนาคมพื้นฐาน ก็จะช่วยส่งเสริมทหารเกณฑ์ในด้านการศึกษาที่อยู่ในค่าย รวมทั้งช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับทหารเกณฑ์ และชุมชนโดยรอบได้ด้วย

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์