'AWS' เดินหน้าพันธกิจ 'Net Zero' ปี 2040

'AWS' เดินหน้าพันธกิจ 'Net Zero' ปี 2040

“เอดับบลิวเอส” เดินเกมตามบริษัทแม่ Amazon มุ่งสู่ “Net Zero” ปี 2040 เผยความสำเร็จการใช้พลังงานหมุนเวียนมีความก้าวหน้าแล้วกว่า 90% ปักธงดันคลาวด์ช่วยธุรกิจพัฒนานวัตกรรม ปูทางสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

วัตสัน ถิรภัทรพงศ์ Country Manager บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เอดับบลิวเอส ในเครืออะเมซอน กล่าวว่า เป้าหมายหลักของกลุ่มบริษัทอะเมซอนต้องการเป็น “Net Zero” ภายในปี 2040

ในฐานะผู้นำผู้ให้บริการคลาวด์ยอมรับว่า คลาวด์เป็นเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานสูงมากดังนั้นให้ความสำคัญอย่างมากถึงเรื่องของการบริหารจัดการพลังงาน

โดยให้สัตยาบันกับตนเองเรื่องการใช้พลังงานหมุนเวียนแบบ 100% ภายในปี 2025 ขณะเดียวกันผลิตนำ้สะอาดให้ได้มากกว่าที่ใช้ไป ซึ่งความคืบหน้าขณะนี้เรื่องพลังงานหมุนเวียนมีความก้าวหน้าแล้วกว่า 90%

นอกจากนี้ ที่อะเมซอน ดำเนินการไปกับทุกขึ้นตอนของการให้บริการ โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีโดยเฉพาะเอไอและแมชันเลิร์นนิงมาช่วยยกระดับงานหลังบ้าน

เช่น ด้านโลจิสติกส์ การบริหารจัดการคลังสินค้า แพ็กเกจที่ลดการใช้กระดาษ พลาสติก ด้านรถยนต์ที่นำใช้ในการขนส่งได้เพิ่มสัดส่วนรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น

ส่วนของเอดับบลิวเอส ซึ่งเป็นผู้นำในตลาดคลาวด์ระดับโลก จากการสำรวจพบว่าการใช้คลาวด์ช่วยลดการใช้เซิร์ฟเวอร์ที่มักมีการลงทุนเกินความจำเป็น และต้องเตรียมความพร้อมไว้เกิน 5 เท่าจากช่วงเวลาปกติเพื่อรองรับช่วงพีคไทม์ เช่นวันเทศกาลเลขเบิ้ลอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ

ขณะเดียวกัน คลาวด์ช่วยเพิ่มความปลอดภัย ตอบโจทย์ด้านการพัฒนานวัตกรรม ประหยัดพลังงาน ซึ่งในภาพรวมทั้งหมดช่วยปูทางธุรกิจต่างๆ ไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว